ALTHUSSER'İN GÖZÜNDEN İDEOLOJİ VE İDEOLOJİNİN BİR TAŞIYICISI OLARAK YENİ MEDYA

İpek SUCU
9.661 3.856

Öz


Bireyler dünyayı olduğu gibi görmek yerine olmasını arzu ettikleri gibi görmeyi tercih etmektedirler.
İnanç, duygu, düşünce ve varsayımlar dünyaya bakış açısını etkilemektedir. Bu durum
Althusser'e göre ideolojik düzenin etkisi altında oluşmaktadır. İdeolojik düzen bireyleri öylesine
etki altına almaktadır ki evrende oluşan her türlü faaliyete yansız bakmak imkansız hale gelmektedir.
Durumun böyle olmasında ve nesiller boyu süre gitmesinde yüz yüze sözlü iletişimden yanı
sıra kitle iletişim araçları da etkin bir rol oynamaktadır. Günümüzde iletişim teknolojisinin ileri
evresi olarak yeni medya ideolojinin en hızlı taşıyıcılarından biridir. Yeni medyanın getirdiği
dijitalleşme her türlü haber dağıtımı, iletişimsel birliktelik ve bilgi paylaşımıyla hızla ideolojik
paylaşımın sürekliliğini de kuvvetlendirmektedir. İdeolojinin yeni medya aracılığıyla hızla egemenliğini
arttırması her türlü habere tarafsız bakmayı engellemektedir. Bu sorun kapsamında öncelikle Althusser'in ideoloji kuramı üzerine literatür taraması yapılacak ardından yeni medyanın
nasıl ideolojik düzenin etkili bir taşıyıcısı olduğu literatür kapsamında tartışılması amaçlanmıştır.
Çalışmada Althusser'in ideoloji kuramından hareket edilerek ideolojik düzenin hem taşıyıcı hem de meşrulaştırıcı aracı olan yeni medyanın iletişimde sınır tanımazlığıyla kamuoyu ve gündem yaratarak ideoloji çerçevesinde haber içeriklerinde gerçekliğin yeterince sorgulanmamasına
yol açan rolü tartışılmıştır.


Anahtar kelimeler


Althusser; ideoloji; yeni medya; haber; iletişim.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: