AKSİYON FİLMLERİNDE İYİ VE KÖTÜNÜN TEMSİLİ: DIE HARD ÜZERİNE BİR İNCELEME

Gürsel Yaktıl OĞUZ
8.919 727

Öz


Aksiyon filmleri Hollywood'da bir tür olarak her zaman önemli bir yere sahiptir. Egemen kurumların ve geleneksel değerlerin meşrulaştırılmasında ve ideoloji aşılanmasında ana karakterlerin tipik yapılandırılmasıyla iyi ve kötü karşıtlığının belirgin olarak sunulduğu bir türdür. Die Hard ve devam filmleri bu açıdan tür içinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle de çözümleme için uygun görülmüştür. Bu çalışma nitel bir durum çalışmasıdır. İyi ve kötü kavramlarının ideolojik ve kültürel bağlamda bu filmlerde nasıl sunulduğunun saptanması bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.


Anahtar kelimeler


İyi ve kötü; stereotipler; kültürel temsiller; aksiyon filmleri; Die Hard

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: