Araştırma Bize Ne Öğretir? Yönteme ve Araştırmacıya Eleştirel Bakabilmek

Günseli Bayraktutan SÜTCÜ
9.151 1.332

Öz


Niteliksel araştırma, araştırma sürecinin ve kullanılan tekniklerin eleştirel bir değerlendirilmesini yapılmadan sonlanmış sayılamaz. Böyle bir değerlendirme hem araştırma hem de araştırmacı için kazanımları olan bir süreçtir. Bu yazıda amaçlanan, bilimsel bir araştırma projesinde benimsenen niteliksel araştırma yöntemini ve bu doğrultuda kullanılan teknikleri-odak grup-, araştırmacının rolünü de dahil ederek eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutmaktır. Bir çeşit bilimsel yüzleşme olarak tanımlayabileceğimiz bu süreci çözümlerken niteliksel araştırmayı tanımlayan ve teorik altyapısını sağlayan kuramsal yaklaşımlardan Frankfurt Okulu/ eleştirel kuram ve feminizm ile Pierre Bourdieu'nun düşünümsellik gibi kavramsallaştırmalarından da kısaca söz edilecektir. Çalışmanın sonuç bölümünde ise söz konusu bilimsel araştırma projesinde görev almış araştırmacılarla gerçekleştirilmiş bir odak grup görüşmesinin sonucunda ortaya çıkan bulgular bilimsel yüzleşme amaçlı değerlendirilecektir.

 


Anahtar kelimeler


Niteliksel araştırma; odak grup görüşmesi tekniği; araştırmacının rolü; düşünümsellik.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: