Barda: Şiddet Bağlamında Barın İçi ve Dışı

Senem A.Duruel ERKILIÇ, Hakan ERKILIÇ
8.892 692

Öz


Bu çalışmada Barda, sinemasal anlatım özellikleri ve yapısı açısından incelenerek bu yapının 'şiddet', 'adalet', 'hukuk', 'öteki' kavramlarını anlamlandırmadaki etkisi tartışılmıştır. Film, zaman kullanımı, oyun kavramını hem içeriğe taşıması hem de oyunlu bir yapı oluşturması, dikiş (sutur) ile bu oyunlu yapıyı tamamlaması, seyircinin özdeşleşmesinin ötesine geçen ve duygudaşlıkta temellenen katılımını sağlaması, geleneksel anlatı içinde çağdaş anlatı özelliklerini taşıması gibi gerek içeriksel gerekse sinematografik kodlar üzerinden değerlendirilmeye çalışılmıştır.  Filmin bu yapısal özellikleriyle seyirciyi, adalet ve hukuk kavramları karşısında ikilemde bırakarak tartıştırdığı öne sürülmüştür. Bu anlamda filmin seyirci açısından da şiddeti üretenlerle yakından bir rastlaşma/yüzleşme sağladığı düşüncesi üzerinde durulmuştur. Mekansal bağlamda şiddet, oyun-şiddet ikiliği, erkeklik kavramı bağlamında şiddet öğesinin ortaya çıkışı konuları incelenmiştir.

 


Anahtar kelimeler


Barda; şiddet; erkeklik; adalet; hukuk; öteki

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: