Anlatıcı Kavramı, Sinematografide Anlatıcı Tipolojisi ve Örnek Çözümlemeler

Mustafa SÖZEN
9.320 1.988

Öz


Bu çalışmanın amacı, öykü anlatım aracı olarak sinematografide öykülemenin asal unsurlarından biri olan anlatıcı kavramının nasıl biçimlendiğini irdelemek ve örnek çözümlemeler aracılığıyla bunun açınımı yapmaktır. Anlatıcı, öykülemede olayları, durumları, olguları anlatan, sanatçı ile okur/izleyici arasındaki 'sanal bir ara-kişi' olarak tanımlanır. Kurgu dünyanın içinde yer alan bu 'ara-kişi', olay, oluşum ve figürleri aktarma işlevini yerine getirirken değişik formlarda karşımıza çıkabilmektedir. Niteliği ne olursa olsun bütün anlatıların örtük bir dizge/sistem aracılığıyla oluşturulmasından dolayı; anlatı metinlerinin sistematik analizinde anlatıcı tipolojisinin saptanması asal unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır; çünkü sanatsal okuma süreçlerinde, metinlerin yapısal boyutlarını tanımlayıcı (descriptive) okumalar yapmak, anlatının niteliğinin daha iyi tanımlanabilmesi için bir ön koşul gibidir.

 

Anahtar kelimeler


Anlatıbilim; anlatı; anlatım; sinematografik anlatıcı

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: