22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde Siyasal Partilerin İnternet Sitelerine Bir Bakış

İbrahim TORUK
8.996 656

Öz


İnternet 1990'lı yılarla birlikte toplumsal hayatta yerini almaya başlamış ve günümüzün en önemli iletişim etkinliği durumuna gelmiştir. İnternet, sürekli gelişen içerik zenginliği, ve tekniğinin yanı sıra sayısal olarak yaygınlaşmasıyla birlikte kullanım alanı genişlemiş ve 1990'lı yılların ikinci yarısından itibaren siyasal iletişim alanında da kullanılmaya başlamıştır.

Bu çalışmada internetin günümüzde ulaştığı teknik, içerik ve sayısal boyutlarının yanı sıra tarihsel süreçte özellikle de siyasal iletişim alanda yaşadığı gelişmeler incelenmiştir. Çalışmanın araştırma kısmında ise 2007 yılının yaz aylarında yapılan seçimlerde partilerin hazırladıkları internet sayfalarının metinsel ve teknik içeriği üzerinde durulmuş, siteler belirli kriterler üzerinden değerlendirilmiştir. Yapılan analizlerde siyasal parti internet siteleri arasında önemli farklılıkların olduğu tespit edilmiştir.

 


Anahtar kelimeler


internet; siyasal kampanya; web sayfaları; siyasal iletişim

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: