Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiye'de Televizyon Reklamlarına Yönelik Düzenlemeler

Vedat ÇAKIR
9.834 986

Öz


AB, televizyon yayıcılığında yaşanan gelişmelere paralel olarak Avrupa çapında tek bir görsel-işitsel pazar oluşturmak amacıyla politikalar üretmekte ve sektörel programlar yürütmektedir. Söz konusu politikalarla yayıncılığının her boyutunda olduğu gibi reklam boyutunda da üye ülkelerin koordinasyonu için düzenlemeler getirilmektedir. Birlik seviyesinde yapılan bu düzenlemelerle, yayıncılar arasında fırsat eşitliğinin sağlanması ve izleyicilerin korunması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, reklamların süresi, yerleştirilmesi, reklamı yasak olan ürün ve hizmetler gibi pek çok konuda standartlar konulmuştur. Söz konusu standartların üye ülkeler için olduğu kadar, Türkiye gibi aday ülkeler için de bağlayıcılık özelliği vardır. Bu bağlamda çalışmada, reklam yayınlarına ilişkin AB düzenlemeleri ve Birliğe tam üyelik yolunda mevzuat yakınlaştırma sürecindeki Türkiye'nin söz konusu düzenlemelere uyumu incelenmektedir.

 

 

 


Anahtar kelimeler


Reklam; düzenleme; AB; Türkiye

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: