Arzunun Devrimi ve Medya

Oya MUTLU
8.983 1.037

Öz


Bu makale çerçevesinde,  kapitalist sistem ve arzu ilişkisi, arzu ekonomisi kavramına değinildikten sonra medyanın 'arzu' kavramına yaklaşımı irdelenmektedir. Modernizmin arzu tanımından farklı olarak,  Deleuze ve Guattari'nin arzuya yükledikleri devrimci anlam ile medyanın ilişkisi değerlendirilmektedir.


Anahtar kelimeler


Arzu ekonomisi; medya; arzu

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: