3 KASIM 2002 SEÇİMLERİ VE ABD: “SAĞ” VE “SOL” BASINDA ABD'YE İLİŞKİN OLUMSUZ YARGILAR

Emel Baştürk AKÇA
8.718 507

Öz


Türk kamuoyunda 1960'lı yıllardan başlayarak bazı kesimlerde Amerika Birleşik Devletleri'ne
karşı bir güvensizlik ortamının oluştuğu ve Kıbrıs müdahalesinin ardından ABD'nin uyguladığı
silah ambargosu ile bu güvensizliğin daha da tırmandığı söylenebilir. Türkiye kendi çıkarları
açısından, her dönemde ABD'nin desteğine büyük önem vermiş ve bu desteği yitirme kaygısı ya-şamıştır. “Çıkar maksimizasyonu” ilkesine dayanan Amerikan dış politikası için ise dış politikada sürekli “dostluklar” ya da “düşmanlıklar” söz konusu değildir. Türkiye bu gerçeği 1974'de uy-gulanan silah ambargosu gibi bazı acı tecrübelerle anlamış ve bu, bazı kesimlerde ABD'ye karşı kimi zaman komplo teorilerine varan- olumsuz görüş ve yargılar oluşmuştur. Çalışmada ABD'yeilişkin olumsuz yargılar, iki ülke ilişkilerinin tarihi içerisinde saptanmış ve aynı yargıların 3 Ka-sım seçim sürecinde nasıl ifadelendirildiği gösterilmeye çalışılmıştır. “Milliyetçi sol” olarak ad-landırılan Aydınlık Dergisi ve “milliyetçi sağ”da yer alan Yeni Mesaj gazetelerinin köşe yazıları-nın makroyapısal analiz yoluyla incelendiği çalışmada, iki yayın organındaki iddiaların, hem birbirleriyle oldukça benzer oldukları, hem de ABD'ye ilişkin olumsuz yargıların farklı kelimelerle
ifadeleri olduğu görülmüştür.


Anahtar kelimeler


Türkiye-ABD ilişkileri; Amerikan karşıtlığı; 3 Kasım seçimleri; AKP; CHP; Aydınlık; Yeni Mesaj; makroyapısal analiz.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: