1990 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA FİLM DİLİNİN KULLANIMI

İmran ARSLAN
8.989 1.756

Öz


Sinema, eğlence ve eğitim aracı olmasının yanında bütün dünyayı büyüsü içine alan bir sanattır. Sinema, teknolojik gelişmelerden de yararlanarak kendine özgü bir dil oluşturabilmiştir. Dünya sineması içerisinde kendine bir yer arayan Türk sineması, gelişmeleri yakından takip edememiştir.
1980'lere kadar belirli kalıplar içerisinde sıkışıp kalan Türk sineması, 1990'larda azalan izleyiciyi tekrar salonlara çekmek için değişmeye başlamıştır. Bu değişim, teknik, konu, oyuncu gibi pek çok alanda görülmüştür. Değişimin en önemli filmlerinden biri olan Ekşiya, Türk sineması için umut ışığı olmuştur.


Anahtar kelimeler


Sinema; Türk Sineması; film dili; Eşkıya

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: