AVRUPA'NIN BÜTÜNLEŞMESİ İÇİN KÜLTÜRÜN ÖNEMİ VE 'TELEVİZYONUN AVRUPALILAŞTIRILMASI'*

Muammer ÖZTÜRK
8.715 482

Öz


Bu yazıda, Avrupa Birliği'nin Avrupa'daki bölgesel bütünleşmeyi gerçekleştirmek yolunda birortak payda oluşturmak gayesiyle kalkış noktalarından biri olarak kültür sahasını seçmesinin
sebepleri sergilenmeye çalışılacaktır. Daha sonra Avrupa'da kültürel mirasın korunması ve kültü-rel bilincin arttırılması hedefi doğrultusunda televizyonun rolüne değinilecektir. Ardından Avrupa kültürü ve değerleri etrafında ortak bir idrak ya da kamuoyu oluşturmak amacına yönelik olarak atılan önemli adımlardan biri olan “Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi”ndeki kültür vur-gusuna işaret edilecektir.


Anahtar kelimeler


Avrupa Birliği; Bölgesel Bütünleşme; Çok Kültürlülük; Kültürlerarası Bilgi-lenme ve Televizyon Yayınları; Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: