ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEZUNLARININ MESLEKİ YAŞAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Nejdet ATABEK, Sezen ÜNLÜ, Deniz TAŞÇI
5.258

Öz


İletişim fakültelerinin sayısının hızla arttığı günümüz Türkiye'sinde, bu kurumlar dan mezun olanların iş yaşamına atılmalarıyla birlikte ne gibi durumlarla karşılaştıklarının bilinmesi önemlidir. Mezunların, eğitim kurumunun eleman yetiştirmeyi hedeflediği sektöre veya meslek gruplarına ne oranda girebildiği araştırılması gereken bir konudur. Böyle bir araştırma, sadece mevcut durumu ortaya çıkarmaya hizmet etmez. Daha da önemlisi, söz konusu eğitim kurumuna ders programlarım ve eğitim politikalarını amaçları doğrultusunda gözden geçirme olanağı da sağlar. Bu makalede Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi mezunlarının okulu bitirmeleriyle birlikte karşı karşıya geldikleri iş yaşamına ilişkin iş bulma, meslek seçimi gibi sorunları araştırmıştır.


Anahtar kelimeler


İletişim eğitimi; İletişim Fakültesi mezunları

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: