BASIN VE YENİ OSMANLILAR CEMİYETİ

Nurettin GÜZ
5.099

Öz


Yeni Osmanlücır Cemiyeti'nin Türk Siyasi Tarihi ve Türk Basın Tarihi açısından büyük bir önemi vardır. Osmarılı Devleti'nde ilk siyasi muhalefet hareketini Yeni Osmanlılar başlattığı gibi gerçek anlamda 1860'dan itibaren kurulmaya başlanan basının toplum içerisinde yerleşmesinde bu hareket rol oynamıştır. Cemiyet üyelerinin büyük bölümünün gazeteci olması ve gazetenin sosyal değişmenin bir aracı olarak görülmesi basının Yeni Osmanlılar için önemini ortaya koyar. Tanzimat'ın getirdiği ilkelerin halka benimsetilmesinde bu Cemiyetin ve dönem basınının önemli bir görev üstlendiği dikkati çeker. Yeni Osmanlıların ülke içerisinde yaptıkları mücadele kadar Avrupa'da bulundukları süre içerisinde yaptıkları muhalefet ve yayınladıkları basın organları da ö-nem taşır. Avrupa'daki mücadele sırasında kendi içlerindeki bölünme ve bumın sonucu olarak vönetimle anlaşarak zaman içerisinde ülkeye dönmelerine rağmen Cemiyetin amacı daha sonra gerçekleşecek ve 1876'da Meşrutiyet ilan edilecektir.

Anahtar kelimeler


Yeni Osmanlılar; Basın; Osmcınlı Basını; Tanzimat

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: