1989-1994 YEREL SEÇİMLERİNDE DOĞRU YOL PARTİSİ GAZETE REKLAMLARINA NEGATİF SİYASAL REKLAM AÇISINDAN BİR BAKIŞ

Nurten KARA
8.835 353

Öz


Türkiye'de ilk kez 1977yılında kullanılmaya başlayan siyasal reklamların her seçim döneminde giderek artan bir oranda kullanıldığı açıktır. Siyasal reklamları pozitif, normatif ve negatif olmak üzere üç ana grupta toplamak mümkündür. Bu çalışmada negatif siyasal reklamın ne olduğu, olumlu ve olumsuz etkileri tartışılmıştır. .Negatif siyasal reklamlar pek çok parti tarafından kullanılmıştır ama bunu sistematik bir şeklilde en çok Doğru Yol Partisi kullanmıştır. Bu nedenle, bu çalışmada 1989 - 1994 Yerel Seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nin kullandığı negatif siyasal reklamlar irdelenmiştir. Kullanılan negatif reklamların bu tür reklam kakman partinin kendisine de olumsuz ve tehlikeli yansımalarının okluğu görülmüştür.


Anahtar kelimeler


siyasal reklam; negatif siyasal reklam; yerel seçim; doğrıt yol partisi.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: