3984 SAYILI RADYO TELEVİZYON YASASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME VE BAZI ÖNERİLER

Ayhan Oğuz Ünlüer
9.316 382

Öz


Türkiye'de radyo televizyon yayıncılığıyla ilgili çeşidi sorunlar vardır. Fakat belki de en önemli sorun, yayıncılık kurallarını düzenleyen 3984 sayılı yasanın kendisidir. Yasanın, çeşitli kurallarıyla, pek çok sorunun kaynağı olduğu ve değiştirilmesi gerektiği konusunda geniş bir uzlaşma bulunmaktadır. Bu görüş doğrultusunda yalnızca siyasi ortamda değil, akademik alanda da sorunların çözümüne yönelik bazı çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada 3984 sayılı yasanın bazı yönleri İncelenmekte ve önemli hatalara işaret edilmektedir. Çalışma ayrıca Radyo Televizyon Üst Kurulu için yeni bir yapı da önermektedir.

Anahtar kelimeler


yayıncılık; 3984 sayılı yasa; RTÜK ( Radyo Televizyon Üst Kurulu ).

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: