BASIN SUÇU VE CEZA SORUMLULUĞU

Berrin Bozdoğan Akbulut
11.285 1.163

Öz


Basın suçları, dar anlamda basın suçları, basın yoluyla da işlenebilen suçlar ve basın düzenine karşı suçlar olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Basın düzenine karşı suçlar dışındaki diğer suçların oluşması için, basılmış eser ve yayın unsurlarının gerçekleşmesi gerekir. Basın Kanunu, basın suçları için ayrı bir sorumluluk sistemi öngörmüştür. Buna göre mevkutelerde sorumluluk, eser sahibi ile birlikte sorumlu müdüre aittir. Gayri mevkutelerde ise, önce eser sahibi ile yayınlatanın sorumluluğu öngörülmüş, bu kişilerin belli olmadığı hallerde basanın sorumlu olduğu belirtilmiş, basan da belli olmadığı takdirde satan ve dağıtanın sorumluluğu kabul edilmiştir.

Anahtar kelimeler


Basın; Basın Suçu; Ceza Sorumluluğu.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: