1991 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİNDE ANAVATAN PARTİSİ'NİN MESAJ STRATEJİLERİ*

Ahmet KALENDER
8.834 651

Öz


Anavatan Partisi Türkiye'ye, özellikle seçim sistemleri ve kampanyalarıyla ilgili yenilikler getirmiş bir siyasal kurumdur. Tek başına iktidar olduğu sekiz yıllık süre içerisinde, bir çok seçimlere katılmış ve değişik konulardaki mesajlarını seçmenlere iletmiştir. Bu dönemdeki başarısında uyguladığı mesaj stratejilerinin büyük etkisinin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

 

Bu çalışmada, Anavatan  Partisi'nin 1991 milletvekili genel seçimlerinde uyguladığı mesaj stratejileri ve sonuçları incelenmektedir. Konu ele alınırken öncelikle teorik boyut üzerinde durulmakta ve etkili mesaj stratejileri uygulamada rol oynayan faktörler tartışılmaktadır. Daha sonra Anavatan Partisi'nin 1991 milletvekili genel seçimlerinde seçmenlere verdiği çeşitli mesajlar, mesajlara gelen tepkiler ve kampanya incelenmektedir. 


Anahtar kelimeler


Anavatan Partisi; Mesaj Stratejileri; Kampanya

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: