BASINDA POAŞ ÖZELLEŞTİRMESİ HABERLERİ: BASIN MESLEK İLKELERİ, HABERDE NESNELLİK İLKELERİ VE HABER İÇERİKLERİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR BAĞLAMINDA İÇERİK ANALİZİ'NE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME

Erkan Yüksel
9.100 506

Öz


Bu çalışmada Petrol Ofisi Anonim Şirketi'nin özelleştirilmesine yönelik olarak 12 yaygın gazetede yayınlanan haberler basın meslek ilkeleri, haberde nesnellik ilkeleri ve haber içeriklerini etkileyen unsurlar bağlamında içerik analizine dayalı olarak irdelenmektedir. Haber içeriklerinin konularına göre kategorileştirildiği çalışmada, özelleştirme ihalesine yönelik olumlu ve olumsuz görüşlerin gazetelere göre dağılımları ortaya konulmaktadır. Bulgular, basın kuruluşlarının belirli konulardaki tutum ya da ideolojileri, basın sermayesinin ihaledeki pozisyonu, basın kuruluşlarının sermayesinin birbirleri arasındaki çekişmeler ve kurum dışından gelen etkiler gibi unsurlara paralel bir şekilde haber içeriklerinin farklılaştığını ve meslek ilkeleri ile haberde nesnellik ilkeleri anlamında da haberlerin eleştiriye açık olduğu ortaya koymaktadır.


Anahtar kelimeler


Basın; haber; basın meslek ilkeleri; nesnellik.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: