BASININ KAMUOYU OLUŞTURMA FONKSİYONU DOĞRULTUSUNDA SİYASİ PARTİLERE YAKLAŞIMI (1995 VE 1999 GENEL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ)

Erdem Taşdemir
9.239 426

Öz


Basının kamuoyu oluşturma fonksiyonunun özellikle seçim dönemlerindeki etkinliğinin belirlenmesine yönelik olarak yapılan bu çalışmada, Türkiye'de 1995 ve 1999 Genel Seçimlerinde basın organlarının kamuoyu oluşturma çabaları ve bu çabalarının hangi oranda gerçekleştiği, siyasi partilere karşı tavırlarının ne olduğu ve objektif yayın yapıp yapmadıklarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Objektif yayınlarla kamuoyunun serbestçe oluşumuna yardımcı olması gereken basın kuruluşlarının kamuoyunu yönlendirmeye çalışıp çalışmadığı söz konusu çalışma ile belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma ile basının kamuoyunu kendi görüşleri doğrultusunda oluşturmaya çalıştığı, olayları sunuş biçimiyle okuyucuları etkilemeye ve yönlendirmeye çalıştığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Hürriyet ve Sabah gazetelerinin 1995 ve 1999 Genel Seçimleri'nde ANAP ve DYP aleyhine ve lehine yaptıkları yayınlarla kamuoyunu yönlendirmeye çalıştıkları içerik analizi çalışması ile ortaya konulmuştur.   


Anahtar kelimeler


Basın; kamuoyu; siyaset; objektiflik

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: