1970-2000 DÖNEMİNDE KONYA'DAKİ SİYASİ ORTAM

İbrahim Toruk
9.539 1.859

Öz


Bu çalışmada, 1970 ile 2000 yılları arasındaki süreçte Konya'da yaşanan siyasi gelişmeler, özellikle sayısal veriler ortaya konarak ve bu değerler, Türkiye ortalama verileriyle karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

Çalışmada 1970'lerden günümüze kadar gelen bir süreçte meydana gelen siyasi gelişmelere Konya perspektifinden bakılarak açıklık ve tanımlamalar getirilmeye çalışılmıştır. Bu dönemde yapılan 7 Milletvekili Genel Seçimine, 1969 yılında yapılan seçim de dahil edilerek, 8 seçimin sonuçları incelenmiştir. Ayrıca seçimlerde milletvekilliği kazanan adayların isimleri ve partileri de verilmiştir. Bu dönemde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinden, özellikle Konya Belediye Başkanlığı seçimleri üzerinde durulmuştur.

Yine bu dönemde yaşanan iki askeri müdahale neticesinde bir çok parti kapatılmış ve yenileri kurulmuştur. Çalışmada bu partilerden de bahsedilmektedir. Kısaca 30 yıllık siyasi hayatımızın Konya eksenli bir özeti verilmeye çalışılmıştır.


Anahtar kelimeler


Siyasi ortam; seçimler; Konya.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: