BASIN İŞLETMELERİNİN SÜREÇ İÇİNDE ÇATIŞMA OLGUSUNA YAKLAŞIMI

Ahsen Armağan
8.743 283

Öz


Konjonktürel değişime bağlı olarak yaşanan yeniden yapılanma süreci her alanda olduğu gibi basın işletmelerinde de gözlenmektedir. Ne var ki bu süreç her zaman düzgün ve dengeli bir trend izlemeyip, çoğu zaman çatışmayı beraberinde getirmektedir.

Çatışma bir çok bileşenin baskısı ile ortaya çıkan ve kurumların iç ve dış dinamiklerinde etkinliklerin durması yada karışmasına neden olan bir olgudur. Aynı zamanda süreç içinde çatışmaya yüklenen anlamlar da değişmektedir.

Geleneksel (unitarist)  basın işletmeleri çatışmaya kurumsal birlik ve bütünlüğü bozan, ancak yöneticilerle çözümlenebilecek bir olgu olarak bakarken, post modern toplumun kazandırdığı elektronik medyanın (Radikaller) bakış açısı karşıt kutupta toplanmakta, çatışma ile değişimi eşdeğer görerek zaten kurumlarının doğasının çatışma olduğunu ifade etmektedirler. Günümüzde geçerli olan ve matriks organizasyon yapısına göre yeniden örgütlenen çoğulcu (pluralist) yazılı basın için ise çatışma çift anlam taşımakta işlevsel olup olmadığına göre farklı değerlendirilmekte ve optimum düzeyin dışındaki çatışmaların kurumsallaşıp zarar vermemesi için, interdisipliner yaklaşım ve teknikler kullanılarak önleme yoluna gidilmektedir.

Bu çalışmada koşulsallık kuramı temel alınarak, gelişim süreci içinde farklı yapılaşma gösteren basın işletmelerinde yaşanan çatışma olgusu örgütsel boyutu ile analiz edilmekte ve ayrıca çatışma çözme stratejileri önerilmektedir. 


Anahtar kelimeler


Unitarist; Pluralist; Radikal yapılar; çatışma; çatışma çözme; koşulsallık kuramı

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: