3 KASEM 2002 GENEL SEÇİMLERTNDE YAZILI BASININ SİYASİ PARTİLERE YAKLAŞIMI (AKP ve CHP ÖRNEĞİ)

Erdem Taşdemir, Mustafa Akdağ, Şükrü Balcı
8.986 350

Öz


Basının özellikle seçim dönemlerinde siyasi partilere yaklaşımının ortaya çıkarılmasına yönelik olarak yapılan bu çalışmada, Türkiye'de 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri'nde Sabah, Milliyet, Cumhuriyet ve Yeni Şafak gazetelerinde AKP ve CHP ile ilgili haberler incelenerek söz konusu gazetelerin bu siyasi partilere yaklaşımı ortaya konulmaya çalışılmıştır. İncelenen gazetelerin AKP ve CHP ile ilgili seçim döneminde hangi konulara ağırlıklı olarak yer verdikleri tespit edilerek, bu konuların veriliş tarzlarının objektiflik kriterlerine uygun olup olmadığı belirlenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda örneklemde yer alan gazetelerin AKP ve CHP lehine ve aleyhine yayınladığı haberler belirlenerek yaklaşımları ortaya konulmuştur. Sonuç olarak seçim sonuçları dikkate alındığında söz konusu gazeteler ile toplumun gündemi arasında bir uyumun olduğa görülmekte; ancak bu uyum siyasi partilere yaklaşım söz konusu olduğunda bozulmaktadır.


Anahtar kelimeler


Basın; Haber; 2002 Genel Seçimleri; Objektiflik

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: