BASIN VE YAYIN BOLUMU ÖĞRENCİLERİNİN BASINA DUYDUKLARI İLGİ DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Erkan Yüksel, Abdullah Koçak
8.728 283

Öz


Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü ilk ve son dönem öğrencilerinin basına olan ilgi düzeyleri arasındaki karşılıklı ilişkilerin tanımlanmasının amaçlandığı bu alan araştırmasında genel olarak öğrencilerin haberleri takip etme yöntemleri, gazete okuma sıklıkları, gazete okumaya ayırdıkları zaman, okumayı tercih ettikleri gazeteler ve okudukları gazetelere duydukları güven bazında değerlendirmelerde bulunulmuştur. İletişim eğitimi konusundaki tartışmalara yeni bir veri sağlaması açısından önemli olan bulgular, iki grup arasındaki ilişkinin birbirine yakınlığını ortaya koyarken, farklılıklar daha çok cinsiyet ve gelir gibi diğer değişkenler bazında ortaya çıkmıştır.


Anahtar kelimeler


İletişim Eğitimi; basın; gazete okunurluğu; güvenilirlik.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: