AILE-BEBEK İLETİŞİMİNDE, "BEBEK DILI" YÖNTEMİ KULLANIMININ ÖNEMİ, TEKNİKLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA VE YETİŞKİNLERE BAZI ÖNERİLER

Abdülkadir KABADAYI
8.904 413

Öz


İnsanoğlunu, diğer varlıklara üstün kılan en önemli özelliklerden birisi de biyolojik olarak doğuştan getirmiş olduğu konuşabilme yeteneğidir. Ancak, bu yeteneğin olgunlaşması, açığa çıkması, belli bir süre almaktadır. Bu noktada, bebeğin iletişim kapasitesinin gelişmesinde, bebeğin ailesinin ve çevresinin destek ve teşviği son derece önemli rol oynamaktadır. Bebeğin dil gelişimi sürecinde, bebeğin çevresi, bu süreci kolaylaştırıp iletişimi eğlenceli bir hale getirmek için bazı yöntemler kullanmaktadır. Bu yöntemlerden birisi de, hemen hemen her ailenin, sık sık başvurduğu "bebek dili" tekniğidir.

Bu araştırmada, önce, "bebek dili"nin tanımı yapılacak, sonra, "bebek dilV'nin kültürler arası kullanım özellikleri açıklanacak, daha sonra, 24-38 aylık 8 çocuğun bir biriyle iletişimi esnasında kullanmış oldukları "bebek dilV'nin özellikleri gözlemlenerek, morfolojik ve semantik açılardan yaygın olarak konuşulan dillerden biri olan İngilizce'yle karşılaştırılarak sınıflandırılacak, en sonunda, "bebek dili"nin kullanımıyla ilgili yetişkinlere bazı önerilerde bulunulacaktır.


Anahtar kelimeler


Bebekdili; Çocuğun dil gelişimi; Aile-bebek iletişimi, Kültürlerarası karşılaştırma, Çocukta dil bilimsel değişimler; Semantik değişim; Morfolojik değişim.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: