İYİ HABER DE İYİ HABER MİDİR? HABER DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI

Erkan YÜKSEL, Hatice Kahraman ADIYAMAN, Nursen AYDIN, Bilgen KURT, Canver ÇELİK, Emine KARAOĞLU, Mine DEMİREL
11.789 966

Öz


“İyi haberler de değerli haberler midir; yoksa yalnızca kötü haberler mi daha yüksek değere sahiptir?” Bu sorudan hareketle bu çalışmada günlük gazetelerde yayımlanan haberlerin duygu durumu irdelenmiştir. Türkçe literatürde bu alanda yapılmış ilk çalışma niteliğindeki araştırmada, yaygın günlük gazetelerden beşinin (Hürriyet, Posta, Sabah, Sözcü ve Zaman) belirli bir zaman kesiti içinde (6 Ocak - 13 Nisan 2014) örneklem alınan ilk sayfa haberlerinin duygu tonu ve duygu türü içerik analizine dayalı olarak çözümlenmiştir. Analizde duygu tonu bağlamında haberlerin pozitif, negatif ve nötr şeklindeki duygu çağrışımları; duygu türü bağlamında da endişe, ilgi duyma, korku, memnuniyet, merak, öfke ve şaşkınlık gibi öne çıkan duygular tanımlanmıştır. Bulgular, incelenen 668 haberin yarıdan fazlasında siyasetin konu edildiğiri, en fazla güncellik, önemlilik, ilgi düzeyi ve ilginçlik şeklindeki haber değerlerine önem verildiğini, baskın duygu tonunun nötr (%45,8) ve negatif (%41,6) olduğunu, buna karşılık pozitif tonlu haberlerin %12,6 düzeyinde kaldığını ortaya koymaktadır. Belirlenebilen en baskın üç duygu türü ise üzüntü, öfke/kızgınlık ve meraktır. Sonuç olarak iyi haberlerin kökü haberler kadar değerli olmadıkları söylenebilmektedir. Bu da eşik bekçilerine daha dengeli bir dağılıma özen göstermeleri yolunda tavsiyede bulunulmasını gerekli kılmaktadır. 


Anahtar kelimeler


Gazetecilik; Haber Yazma; Haber Değerleri

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18094/si.42148

Referanslar


Berger J ve Milkman K L (2010) Social Transmission, Emotion and the Virality of Online Content, Cambridge, Mass: MSI Reports Working Paper Series.

Berger J (2011) Arousal Increases Social Transmission of Information, The Wharton School, University of Pennsylvania, Psychological Science 22 (7) 891–893. http://pss.sagepub.com. doi: 10.1177/0956797611413294

Biswas R, Riffe D ve Zillmann D (1994) Mood Influence on the Appeal of Bad News, Journalism Quarterly 71 (3), 689-696.

Galician M L (1986) Perceptions of Good News and Bad News on Television, Journalism Quarterly, 63 (3), 611-16.

Galician M L ve Pastemack S (1987) Balancing Good News and Bad News: An Ethical Obligation? Journal of Mass Media Ethics, 2 (2), 82-92.

Galician M L ve Vestre N D (1987) Effects of 'Good News' and 'Bad News' on Newscast Image and Community Image, Journalism Quarterly, 64 (2), 399-405, 525.

Galtung J ve Ruge M H (1965) The Structure of Foreign News, Journal of Peace Research, 2 (1), 64-91.

Gürcan H İ (2013) Haber ve Habercilik, H İ Gürcan (Ed), Haberciliğin Temel Kavramları, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 46-66.

Hall S (1981) The Determinations of News Photographs, S Cohen ve J Young (eds) The Manufacture of News, Constable, London, 226-243.

Hansen L K, Arvidsson A, Nielsen F Ã…, Colleoni E ve Etter M (2011) Good Friends, Bad News - Affect and Virality in Twitter, CoRR, abs/1101.0510.

Hartung B W ve Stone G (1980) Time to Stop Singing the 'Bad News' Blues, Newspaper Research Journal, 1 (2), 19-26.

Haskins J B ve Miller M M (1984) The Effects of Bad News and Good News on a Newspaper's Image, Journalism Quarterly, 61 (1), 3-13.

Haskins J B, Miller M M ve Quarles J (1984) Reliability of the News Direction Scale for Analysis of the Good-Bad News Dimension, Journalism Quarterly, 61 (3), 524-28.

Heath H (1996) Do People Prefer to Pass Along Good or Bad News? Valence and Relevance of News as Predictors of Transmission Propensity, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 68 (2), 79-94.

Poindexter P M ve McCombs M E (2000) Research in mass communication a practical guide, St. Martin's/Bedford, Boston.

Schuck A R T ve Vreese C H (2012) When Good News is Bad News: Explicating the Moderated Mediation Dynamic Behind the Reversed Mobilization Effect, Journal of Communication 62 (1) 57-77.

Simon J ve Burstein P (1985) Basic research methods in social science (3. Baskı), NY: Random House, New York.

Stone G C Grusin E (1984) Network TV as the Bad News Bearer, Journalism Quarterly, 61 (3), 517-23, 592.

Yüksel E ve Gürcan H İ (2005) Haber Toplama ve Yazma, Tablet, Konya.

İnternet Kaynakları

Gazetelerin birinci sayfaları, http://gazete.netgazete.com/gazetebirincisayfalar.php, erişim tarihi: 12.04.2014.

Tiraj tablosu, http://www.medyatava.com/tiraj/2014-01-06, erişim tarihi: 01.04.2014.

Özgür gazeteciler platformu, http://www.dorduncukuvvetmedya.com, erişim tarihi: 12.04.2014.

Gazete manşetleri, http://www.haber7.com/gazete-mansetleri, erişim tarihi: 12.04.2014.

Gazetelerin birinci sayfaları, http://www.iha.com.tr/NewsPapers.aspx, erişim tarihi: 12.04.2014.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: