SOSYAL MEDYADA ETİK SORUNLAR

Şerife ÖZTÜRK
22.574 5.268

Öz


Her dönem değişen teknoloji, bir öncekine göre daha farklı, daha ileri düzeyde imkanlar sunmaktadır. Son 10 yılda medya sektöründe yaşanan değişim, Mc Luhan'ın “küresel köy” tanımını adeta ispatlar niteliktedir. Sosyal medya olarak adlandırılan yeni medya, bu hızlı değişimin en önemli parçasıdır. Birçok imkanı aynı anda sunması, zaman, coğrafi ve fiziki mekanları ortadan kaldırması nedeniyle her kesimde ilgi odağı olan yeni medya, kullanıcısını hem üretici hem tüketici olarak konumlamaktadır. Bu konumlanma ise etik sorunları beraberinde getirmiştir. Çalışmada, yeni medya kavramı, yeni medyanın gelişimi ve özellikleri ele alınmış, bu alanda yaşanan etik sorunlar ile bu sorunlara ilişkin yapılması gerekenler tavsiye niteliğinde sunulmuştur.


Anahtar kelimeler


Sosyal medya, yeni medya, geleneksel medya, etik

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18094/si.57598

Referanslar


Akter T (2009) Merkeziyetsiz Medya: İnternet ve Etik, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve Etik Semp, 07-09 Ekim 2009, Elazığ

Altıparmak K (2013) http://www.turk-internet.com/portal/yazigoster.phd?yaziid=42879#, erişim tarihi: 27.03.2015

Arslantaş ve ark (2012) Türkiye'de Dijital Gözetim: T.C. Kimlik Numarasından E-Kimlik Kartlarına Yurttaşın Sayısal Bedenlenişi, http://ekitap.alternatifbilisim.org/turkiyede-dijital-gozetim.html, erişim tarihi: 27.03.2014

Atabek Ü (2005) İletişim Teknolojileri ve Yerel Medya İçin Olanaklar, Sevda Alankuş (Ed), Yeni İletişim Teknolojisi ve Medya, IPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul

Binark M ve Çomu T (2012) Sosyal Medyanın Nefret Söylemi İçin Kullanılması İfade Özgürlüğü Değildir!, https://yenimedya.wordpress.com/2012/01/20/sosyal-medyanin-nefret-soylemi-icin- kullanilmasi-ifade-ozgurlugu-degildir/, erişim tarihi: 17.04.2014

Binark M ve Löker K (2011) STÖ'ler İçin Bilişim Rehberi, STGM, Ankara

Binark M ve Bayraktutan G (2013) Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik, Kalkedon Yayınları, İstanbul

Binark M (2007) Yeni Medya Çalışmaları, Dipnot Yayınları, Ankara

Çavdar G (2009) Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve Etik, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve Etik Semp, 07-09 Ekim 2009, Elazığ

Demir V (2006) Medya Etiği, Beta Yayınları, İstanbul,

Erol G (2009) Medya ve Etik: İnternet Haberciliğinde Nesnellik, Etik İlkelerin İçeriği, Uygulamadaki Sorunlar ve Televizyon Haberciliği İle Karşılaştırılması, , Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve Etik Semp, 07-09 Ekim 2009, Elazığ

Gürel T (2009) Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik Kavramlarının Kuramsal Bağı Üzerine Bir İnceleme, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve Etik Semp, 07-09 Ekim 2009, Elazığ

Küçükyılmaz M (2013) Sosyal Medyada Henüz Reşit Olamadık, Star Gazetesi, 16.02.2013.

Küzeci E (2010) Kişisel Verilerin Korunması, Turhan Yayınları, Ankara

Mavnacıoğlu, K (2009) İnternette Kullanıcıların Oluşturduğu ve Dağıttığı İçeriklerin Etik Açıdan İncelenmesi: Sosyal Medya Örnekleri, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve Etik Semp, 07-09 Ekim 2009, Elazığ

Sanlav Ü (2014) Sosyal Medya Savaşları, Hayat Yayınları, İstanbul

Taş O (2012) Gazetecilik Etiğinin Meslek Sınırları: Profesyonellik, Piyasa ve Sorumluluk, İletişim Yayınları, İstanbul

Töreci E., (2014) İnternet Etiği, http://bilisimdergisi.org/s158, erişim tarihi: 27.03.2014

Uzun R (2005) Haber ve Telif Hakları, İnternet Gazeteciliğinde İntihal, İletişim Yayınları, İstanbul

Yengin D (2012) Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum, Derin Yayınları, İstanbul

İnternet Kaynakları

www.meb.gov.tr

www.bilisimdergisi.org, erişim tarihi: 27.03.2014

https://tr.wikipedia.org/wiki/Vikipedi:Trol_nedir%3F., erişim tarihi: 27.03.2015
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: