ANA AKIM MEDYADA HABERLER: TELEVİZYON VE GAZETELERİN HABER SEÇİMLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Ayhan Oğuz ÜNLÜER
3.135 578

Öz


Demokratik toplumlarda medya, toplumsal yaşamı ilgilendiren konularda vatandaşların başlıca bilgilendiricisidir. Öte yandan medya kamuoyunu etkileme ve yönlendirme gücü nedeniyle çok önemlidir. Bu yüzden medyanın kamu hizmeti gördüğü düşünülür. Medya kamusal hizmet sunma yeteneğinin yanında iyi bir reklam ve pazarlama aracıdır. Kamuoyu desteğini almak isteyen tüm kurum ve kuruluşlar medyayı etkilemeye çalışırlar. Bu nedenle medyanın kendisi toplumsal güçlerin medyayı istedikleri gibi kullanmak istedikleri bir mücadele alanıdır. Ekonomik güç sahibi girişimciler de medyayı ticari amaçları için kullanmak isterler. Medyanın ticari amaçlı kullanımı için yaklaşık elli yıl önce başladıkları mücadeleyi günümüzde başarmışlardır. Medyanın kamusal hizmet görmesini savunanlar ticari kullanımın medyayı kamu hizmetinden uzaklaştırdığını ileri sürmektedirler. Bunun göstergelerinden birisinin de medyadaki türdeş içerikler ve birbirine çok benzeyen haberler olduğunu savunmaktadırlar. Bu çalışma söz konusu iddiaların geçerliliği konusunda veri toplamak amacıyla yapılmış bir araştırmadır. Türkiye’de ulusal yayın yapan gazeteler ve televizyonlar arasından en fazla tiraj ve rating alanlar seçilerek bir örneklem grubu oluşturulmuştur. Bu gruptaki gazete ve televizyonların haberleri bir hafta süreyle izlenmiş ve haber türlerine göre sınıflanmışlardır. Elde edilen verilerin analizi yapılarak haber seçimlerindeki tercih ve benzerliklerin derecesi saptanmaya çalışılmıştır.


Anahtar kelimeler


Gazete; televizyon; haber

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18094/si.58368

Referanslar


BİK (2014) Şubat 2014 Tiraj Raporu, http://www.bik.gov.tr/istanbul/subat-2014-tiraj-raporu/, Erişim:28.11.2014

BYAUM (2000) Türkiye’de Medya Raporu, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Araştırma ve Uygulama Merkezi, http: //www.siyasaliletisim.org Erişim: 14.12.2010

Curran J (1997) Medya ve Demokrasi: Yeniden Değer Biçme, Medya Kültür Siyaset, Süleyman İrvan (der), Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.

Dursun Ç (2003) Haber ve Habercilik, Gazetecilik Üzerine Düşünmek, Gazetecilik ve Habercilik, Sevda Alankuş (der.), IPS Vakfı Yayınları, İstanbul.

Eilders C (2006) News Factors and News Desicions; Theoretical and Methodological Advances in Germany, Communications 31, p.5-24, DOI: 10.1515/Commun.2006.002

Harriss J (1981) What Is News, The Complete Reporter: Fundamentals of News Gathering Writing and Editing, Harriss J, Leiter, K, Johnson, S (eds.)., Macmillan Pubsihing Co. Inc., New York.

http: //www.dorduncukuvvetmedya.com Erişim: 24.09.2006.

Ipsos (2014) Türkiye’yi Anlama Kılavuzu, http: //www.iyibilgi.com Erişim: 12.08.2014

Kurban D ve Sözeri C (2012) İktidarın Çarkında Medya: Türkiye’de Medya Bağımsızlığı ve Özgürlüğü Önündeki Siyasi Yasal ve Ekonomik Engeller, Tesev Yayınları, İstanbul.

MTM (2005) Haber Bültenleri Hakkında Yapılmış En Kapsamlı Araştırma,

Özdemir Ö (2015) Televizyon ve Gazetelerin Sonu mu?, http://sendika 8.org/ 2015/02/televizyon-ve-gazetelerin-sonu-mu-onder-ozdemir/, Erişim: 19.02.2015

RTÜK (2007) Televizyon Haberleri İzleme Eğilimleri Araştırması, http://www.rtuk.org.tr, Erişim: 13.02.2007

RTÜK (2014) 2014 yılı Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Sektör Raporu, http://www.rtuk.org.tr, Erişim:19.08.2014

Shoemaker P J ve Reese S D (1996) Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content, Second ed., Longman, USA.

Sönmez M (2012) Media Landscape under AKP Rule, http: //mustafasonmez. net Erişim: 21.05.2012

Ünlüer A O (2014) Farklı Kanallar Aynı Haberler, Nisan Kitapevi, Eskişehir.

Yıldırım A ve Şimşek H (2006) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Yüksel E (2009) Sizce Bugün Ülkeyi İlgilendiren En Önemli Sorun Nedir?, Siyasetin İletişimi, A. Özkan (ed.), Tasam Yayınları, İstanbul.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: