ÇAĞDAŞ NARKİSİSOS’LAR: FACEBOOK KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ve NARSİSİZM

Tarkan OĞUZ
3.897 915

Öz


Narsistik kişilik özelliği genel olarak kişinin fiziksel ve psikolojik özelliklerine yönelik abartılı hayranlığı olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma sosyal medyanın önemli bir unsuru olan Facebook ve Facebook kullanıcılarının narsistik karakter özeliklerini nasıl yansıttıklarını saptamayı amaçlamaktadır. Kolaylı örneklem tekniği ile 218 Anadolu Üniversitesi öğrencisi çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın bulguları arasında narsisizm boyutları, özellikle otorite, teşhircilik ve üstünlük, narsistik toplam puan arasında, Facebook’da harcanan zaman ile narsistik toplam puan arasında, Facebook’da sahip olunan arkadaş sayısı ve narsistik toplam puan arasında pozitif yönde bir ilişkinin bulunması önemlidir. 


Anahtar kelimeler


1; Narsisizm 2; narsistik kişilik özellikleri 3; sosyal medya 4; Facebook kullanımı.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18094/si.33596

Referanslar


Ackerman, R A & Witt, E. A. (2011) What Does Narcissistic Personality Inventory Really Measure? Assement, 18, 67-88.

Atay, S (2009) Narsistik Kişilik Envanteri'nin Türkçe'ye Standardizasyonu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1), 181-196.

Atay, S (2010) Çalışan Narsist, Namar, İstanbul.

Atay, S (2011, Haziran) Ortağınız Paylaşmaya Hazır Mı? İGİAD Bülten, 8(24), 4-7.

Bennet, L, & Manheim, J (2006) Politics, Social Networks, And The History Of Mass Communication Research: Reareading Personal Influence, Annals Of The American Academy Of Political And Social Science, 213-232.

Bergman, S M, Fearrington, M E, Davenport, S, & Bergman, J Z (2011) Millenials, Narcissim And Social Networking: What Narcissist Do on Social Networking Sites And Why? Personality and Individual Differences, (50), 706-711.

Bolter, J, & Grusin, R (1999) Remediation: Understanding New Media, MIT, Cambridge.

Buffardi, L E, & Campbell, K E (2008) Narcissism and Social Networking Web Sites, Personality and Social Psychology Bulletin, 34, 1303-1314.

Carpenter, C J (2012) Narcissim On Facebook: Self-Promotion And Anti-Social Behavior, Personality And Individual Differences, 52, 482-486.

Castells, M (2006) Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Ebru Kılıç, (çev), Bilgi, İstanbul.

Comscore. (2014, 04 08). Http://Www.Comscore.Com/Insights/Presentations_And_Whitepapers/2012/The_Evolution_Of_Online_Video_İn_Turkey_And_Worldwide Adresinden Alındı

Crawford, T (2012) Going Social, Bacon Hill, Kansas.

Erdoğan, İ (2010) Küresel Pazarın Popüler Aydınları: Baudrillard Ve Medya Kuramı 2010. Şubat 4, 2015 Tarihinde Http://Www.İrfanerdogan.Com/: Http://Www.İrfanerdogan.Com/Makaleler4/Baudrillard.Pdf Adresinden Alındı

Erhat, A (1978) Mitoloji Sözlüğü, Remzi, Ankara.

Fuchs, C, & Sandoval, M (2014) Critique, Social Media And The Information Society, New York, Routledge.

Gauntlet, D (2009) Case Sudy: Wikipedia, G. Creeber & R. Martin (eds), Digital Cultures, Mcgraw-Hill, Berkshire, 40-45.

Goffman, E (2009) Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu. Barış Cezar, (çev): Metis, İstanbul.

Hargittai, E (2008) Whose Space? Differences Among Users and Non Users of Social Network Sites, Journal Of Computer-Mediated Communication, 13, 276-297.

Hendin, M H, & Cheek, M (1997) Assessing Hypersensitive Narcissism: A Reexamination Of Murray's Narcism Scale, Journal Of Research Personality, 31, 588-599.

Kernberg, O (2012) Sınır Durumlar ve Patolojik Narsisizm (3. Basım), Mustafa Atakay, (çev), Metis, İstanbul.

Kietzmann, J, Hermkess, K, Mccarth, I, & Silvestre, B (2011) Social Media? Get Serious! Understanding The Functional Building Blocks of Social Media, Business Horizons, 54, 241-251.

Kohut, H (2004) Kendiliğin Çözümlenmesi, Cem Atbaşoğlu ve Banu Büyükkal (çev), Metis, İstanbul.

Köroğlu, E, ve Bayraktar, S (2007) Kişilik Bozuklukları, Ankara: HYB.

Köseoğlu, Ö (2012) Sosyal Ağ Sitesi Kullanıcılarının Motivasyonları: Facebook Üzerine Bir Araştırma, Selçuk İletişim, 7(2), 58-81.

Laughey, D (2007) Key Themes In Media Theory, Mcgraw-Hill, Berkshire.

Lee, N (2013) Facebook Nation, Springer, New York.

Marx, K, ve Engels, F. (Tarih Yok). Manifesto Of The Communist Party. 03 20, 2015 Tarihinde Www.Marxist.Org: Https://Www.Marxists.Org/Archive/Marx/Works/Download/Pdf/Manifesto.Pdf Adresinden Alındı

Mehdizadeh, S (2010) Self-Presentation 2.0: Narcississm and Self Esteem on Facebook, Cyberpschology, 13(4), 357-365.

Mergel, I, & Greeves, B (2012) Social Media In The Public Sector Field Guide: Designing and Implementing Strategies, San Fransisco: Jossey-Bars.

Niedzviecki, H (2010) Dikizleme Günlüğü, Gökçe Gündüç, (çev), Ayrıntı Yayınları, İstanbul

Ong, E, & Ang, R P (2011) Narcissism, Extraversion And Adolescents’ Self-Presentation On Facebook, Pesonality And Individual Differences 50, 180-185.

Özata, F Z (2013) Sosyal Medya Platformları, Mesude CananÖztürk (ed), Dijital İletişim ve Yeni Medya, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları no 1911, 76-68

Raskin, R, & Terry, H (1988) A Principal Component: Analysis of The Narcissitic Personality Inventory and Further Evidence of Its Construct Validity, Journal Of Personality and Social Psychology, 54(5), 890-902.

Ryan, T, & Xenos, S (2011) Who Uses Facebook? An Investigation into The Relationship Between The Big Five, Shyness, Narcissim, Loneliness and Facebook Usage, Computer in Human Behavior, 27, 1658-1664.

Safko, L (2012) The Social Media Bible: Tactics, Tools & Strategies for Business Succsess, Wiley, New Jersey.

Sandler, J, Person, E S, & Fongy, P (2008) Freud's On Narcissism: An Introduction, London, Karnac.

Sigmund, F (1998) Narsizim Üzerine ve Schreber Vakası, Banu Büyükdal, & Saffet Murat Tura, (çev), Metis, İstanbul.

Sosyalmedyaco. (2014, 04 14). Http://Sosyalmedya.Co/Ttnet-Turkiye-Sosyal-Medya-Verileri/ Adresinden Alındı

Timisi, N (2003) Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Ankara: Dost.

Türkiye İstatistik Kurumu. (2014, 04 14). Http://Tuik.Gov.Tr/Prehaberbultenleri.Do?İd=13569 Adresinden Alındı

Uyanık, F (2013). Sosyal Medya: Kurgusallık Ve Mahremiyet, (K. Ü. Kongresi, Dü.) Haziran 2014 Tarihinde Researchergate: Www.Researchgate.Net Adresinden Alındı

Walther, J B, Heide, B V, & Kim, S Y (2008) The Role of Friends' Apperances And Behaviour On Facebook An Evaluations of Individuals on Facebook: Are We Known by The Company We Keep? Human Communication Research, 34, 28-49.

Zavala, A, Eidelson, R, Cichiska, A, & Jayawickreme, N (2009) Collective Narcissism and Its Social Consequences, American Psychology Assocaition, 97(6), 1074-1096.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: