TELEVİZYON DİZİLERİYLE EŞ ZAMANLI OLARAK TWİTTER KULLANIMI: İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Mete KAZAZ, Yasemin ÖZKENT
2.998 783

Öz


Günümüzde hayatın her alanını sarmış olan sosyal medya platformlarının, televizyon gibi gündelik yaşamın baş aktörlerinden biriyle yolunun kesişmesi kaçınılmaz olmuştur. Televizyonun en kıymetli zamanı olan prime time diliminin en yaygın program türü televizyon dizileridir. Temel başarı kriteri en fazla seyirciyi ekran başına toplamak olan diziler, son dönemde meydana gelen gelişmelerden etkilenmiştir. Dizilerin başarısı sadece reyting ölçüm sonuçlarıyla değil sosyal medya reytingleriyle de ölçülmeye başlanılmıştır. ‘Katılımcı televizyon’ denilen sürece yeni medya olanaklarının eklenmesiyle interaktivite farklı bir boyut kazanmış, seyirci dizinin bir parçası haline gelerek aktif konuma gelmiştir. Bu çalışmada dizi reyting ölçümleriyle sosyal medya ölçümleri karşılaştırılarak, Türkiye’nin her bölgesinden İletişim Fakültesi öğrencilerinin dizi izlemeye eş zamanlı olarak Twitter kullanım alışkanlığı ölçülmüştür. Anket Araştırma Modelinin kullanıldığı araştırmada 550 kişiye anket uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre hiçbir dizinin TNS reyting ölçümlemesi, sosyal medya ölçümlemesi ve öğrencilerin izleme oranı aynı sıralamada değildir. Dizi izleyen öğrenciler arasında Twitter paylaşımlarında bulunmayan ve izledikleri diziyle ilgili yapılan paylaşımları takip etmeyenlerin çoğunlukta olması araştırmanın dikkate değer sonucudur.

Anahtar kelimeler


Sosyal Medya; Twitter; Televizyon Dizileri; Reyting Sonuçları

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18094/si.86985

Referanslar


Akar, E. (2010). Sosyal Medya Pazarlaması Sosyal Web’de Pazarlama Stratejileri. Ankara: Efil Yayınevi.

Babacan, M. E. Haşlak, İ. Hira, İ. (2011). Sosyal Medya ve Arap Baharı. Akademik İncelemeler Dergisi. Cilt:6, Sayı:2.

Blossom, J. (2011). Content Nation Surviving and Thriving as Social Media Changes Our Work, Our Lives, and Our Future. Indiana: Wiley Publishing.

Boyd, D. M. and Ellison, N. B. (2008). Sosyal Network Sites: Definition, Historyand Scholaship. International Communication Association s. 210–230.

Bozkurt, A.(2010). “Siyasiler Sosyal Medya Rüzgârının Farkında…”. Bilişim Dergisi. Yıl: 38, Sayı: 27.

Coşkunkurt, E. Y. ve Öztürk, G. (2010). Gençler Sosyal Medyayı Nasıl Kullanıyor? International Conference of New Media and Interactivity. s. 52–58.

Çaplı, B. (2002). Medya ve Etik, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

Deller, R. (2011). Twittering on: Audience Research And Participation Using Twitter. Rarticipations Journal of Audience & ReceptionStudies.

http://www.participations.org/Volume%208/Issue%201/deller.htm. E.T: 29.01.2015. E.S: 12:15.

Domaç, A. (2014). Sosyal Medyada TV Reyting Ölçümlerinin Analizi: Twitter Örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

Esslin, M. (2001). Televizyon Çağı. (Çev: Murat Çiftkaya). İstanbul: Pınar Yayınları.

Fiske J. (1987). Televizsion Culture. E-kitap. London: Methuen&Co. Ltd.

Fiske, J. (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş, (Çev: Süleyman İrvan). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

İmançer, D. (2003). Çağdaş Kimliğin Yapılanma Süreci ve Televizyon. Doğu Batı Dergisi. Sayı: 23. Kimlikler Sayısı. s.233–250.

Kahraman, M. (2013). Sosyal Medya 101 2.0 Pazarlamacılar İçin Sosyal Medyaya Giriş. Media Cat Kitapları: İstanbul.

Kara, M. GenArt ve Nielsen’in Türkiye’de Twitter Kullanıcı İstatistikleri. http://webrazzi.com/2014/07/17/genart-ve-nielsenin-turkiyede-twitter-kullanici-istatistikleri/. E.T: 17.01.2015. E.S: 09.15.

Karabulut, N. Meral, P. S. ve Tezcan, E. (2010). Üniversite Gençliği İnteraktiviteyi Ne Kadar Biliyor? International Conference of New Media and Interactivity. s. 68–76.

Karlı, İ. (2010). Medya Kuruluşları Sosyal Paylaşım Ağlarını Neden Kullanır? International Conference of New Media and Interactivity. s. 202–207.

Klososky, S. (2011). Manager’s Guide to Social Media, United States: McGraw-Hill Companies.

Mayfield, A. (2008). What Is Social Media?. Crossing, e-book, http://www.repromax.com/docs/113/854427515.pdf. Erişim Tarihi: 11.01.2015. E.S: 09.30.

Mutlu, E. (1991). Televizyonu Anlamak, Ankara: Gündoğan Yayınları.

O’Leary, S. Sheehan, K. Lentz, S. (2011). Small Business Smarts: Building Buzzwith Social Media. California: Praeger.

Ormanlı, O. (2010). Kültür Endüstrisi Bağlamında Türkiye’de İnteraktif Televizyon Yayıncılığı. International Conference of New Media and Interactivity. s. 467–473.

Özçağlayan, M. ve Uyanık, F. (2010). Sosyal Medya ve Gazetecilik. International Conference of New Media and Interactivity. s. 59–67.

Saktanber, B. (2010). TV Dizileri ve İzleyici “Katılımı”:Bloglar Başrolde, Birikim 256/257, s. 69–76.

Tunç, A. (2010). Her Türkün Kullandığı Tek Yerli Malı: Diziler, Birikim 256/257, s. 38–47.

Türkoğlu, N. (2007). İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim Tanımlar, Kavramlar, Tartışmalar, İstanbul: Kalemus Yayınları.

Türkoğlu, N. (2012). Toplumsal Dönüşümler ve İzleyici Katılımı, (Yayına Hazırlayan: Nurçay Türkoğlu). Medya ve Toplumsal Dönüşüm Seyirlik Cümbüşler, İstanbul: Parşömen Yayınları, s. 13–121.

Yağcı Aksel, S. C. (2011). Yerli Dizi Serüveninde 37. Sezon, Sf: 13-52, Beyaz Camın Yerlileri Dokunaklı Öyküler Dokunulmaz Gerçeklikler, Editör: Sevgi Can Yağcı Aksel, Umuttepe Yayınları: İstanbul.

Yurtseven, C. O. (2008). “Yeni Medya ve Özellikleri” http://anormalnormal.blogcu.com/yeni-medya-ve-ozellikleri/4593933.E.T: 05.01.2015.

Yücel, V. (2011). Göreve Çağrılan Erkeklik Türk Dizilerinden Fırlayan Kutsal Aile Kahramanları, (Der: Aslı Kotaman, Ahu SamavUğursoy, Artun Avcı). “dizim başladı kapat, sonra anlatırım” Televizyonda Hikâye Anlatıcılığı, İstanbul: H2o Yayıncılık, s. 77–94.

http://blog.milliyet.com.tr/gecen-hafta--22-28-aralik--en-cok-izlenen-ilk-on-dizi-/Blog/?BlogNo=484543. Erişim Tarihi: 17.02.2015. E.S. 10.15

http://www.somera.com.tr.Somera Sosyal Medya Araştırma Ölçümleme ve Analiz Anonim Şirketi.

(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x/full/) E.T: 30.12. 2014. E.S: 10.15

Twitter, ‘Twitter Kullanımı’ https://about.twitter.com/tr/company. E.T: 15.02.2015. E.S:10.00
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: