İLETİŞİM KORKUSU VE İNTERNET KULLANIMI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Mustafa ŞAHİN, Birol GÜLNAR
3.346 715

Öz


Türkiye’de ve dünyada son yıllarda büyük artış gösteren internet kullanımı, yeni iletişim biçimleri ve bunların sosyal ve psikolojik etkilerini gündeme getirmiştir. İnternet kullanımı ile depresyon, yalnızlık ve iletişim korkusu gibi modern toplumun psikolojik sorunları arasındaki ilişkiye dair, gerek kitle iletişim araçlarında gerekse akademik çevrelerde sıkça tartışmalar yaşanmaktadır. Bu araştırma, Türk üniversite öğrencilerinin bir ruh sağlığı göstergesi olarak iletişim korkusu düzeylerini ve internet kullanım tiplerini (iletişim, eğlence ve bilgilenme) ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Tüm Türkiye’ye konumlanmış, yirmi altı (26) üniversitede, toplam iki bin sekiz yüz altı (2806) öğrenci arasında bir alan alaştırması gerçekleştirilmiştir. Tüm Türkiye’deki üniversiteleri ve öğrencileri temsil etmek amacıyla, küme, amaçlı ve olasılıklı örneklem teknikleri kullanılmıştır. İletişim korkusu, internet kullanım tipleri ve bireysel farklılıklar gibi alt ölçekleri içeren bir soru formu aracılığıyla veri toplanmıştır. Sonuçlar, katılımcıların % 64.3’ünün iletişim korkusu yaşadıklarını ortaya koymuştur. Ayrıca, katılımcıların günlük ortalama internet kullanım süreleri 118 dakikadır. Öğrenciler interneti daha çok iletişim ve eğlence amaçlı kullanırken, daha az sıklıkta bilgilenme amaçlı kullanmaktadırlar. Buna ek olarak iletişim amaçlı internet kullanımı ve genel internet kullanımı ile iletişim korkusu pozitif anlamlı ilişkilidir.

Anahtar kelimeler


Üniversite öğrencileri; ruh sağlığı; iletişim korkusu; internet kullanımı

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18094/si.10562

Referanslar


KAYNAKÇA

Aa van der N., Overbeek G., Engels R., Scholte, R., Meerkerk, G., Eijnden, R. (2009). Daily and Compulsive Internet Use and Well-Being in Adolescence: A Diathesis-Stress Model Based on Big Five Personality Traits, J Youth Adolescence, 38, 765-776.

Brenner, V. (1997). Parameters of Internet Use, Abuse, and Addiction: The First 90 Days of the Internet Usage Survey, Psychological Reports, 80 (1): 879-882.

Butler, E. M. J. (2000). The Relation Between Communication Apprehension, Depression and Internet Usage, Unpublished Doctoral Dissertation, Michagen State University, UMI Dissertation Service.

Chan, B. ve McCroskey, J. (1987). The WTC Scale As a Predictor of Classroom Participation, Communication Research Reports, 4 (2), 47-50.

Chou, C. (2001). Internet Heavy Use and Addiction Among Taiwanese College Students: An Online Interview Study, Cyberpsychology and Behavior, 4, (5): 573-585.

Donovan, L. A. & MacIntyre, P. D. (2005). Age and Sex Differences in Willingness to Communicate, Communication Apprehension, and Self-Perceived Competence, Communication Research Reports, 21, 420-427.

Erickson, J., & Johnson M. (2011). Internet Use and Psychological Wellness during Late Adulthood, Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement, 30 (2) : 197– 209.

Ess, C. (2013). Computer mediated communication modality and psychological Well–Being, Unpublished Doctoral Dissertation. Oklahoma State University, Oklahoma.

Finn, S. & Gorr, M. B. (1998). Social Isolation and Social Support as Correlates of Television Viewing Motivations, Communication Research, 15, 135-158

Gülnar, B., Balcı, Ş. (2010). Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencileri Arasında Kültürleşme ve Televizyon İzleme Motivasyonları, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 28, 447-484.

Gülnar, B., Çakır, V. (2015). The Relationship Between Loneliness, Media Usage And Host Language Proficiency Among Foreign Students, The Macrotheme Review, 4, (2): 43-55.

Gülnar, B., Balcı, Ş. (2011). The Relationship Between Loneliness and Television Viewing Motives in Acuulturation Process, International Journal of Multidisciplinary Thought, 1, (7): 91-106.

Gülnar, B., Aker, H. (2013). The Relationship Between Depression, Interpersonal Communication and Media Using Among International Students, World Academy of Science, Engineering and Technology, 77: 1003-1009.

Greenfield, D. N. (1999). Psychological Characteristics of Compulsive Internet Use: A Preliminary Analysis, Cyberpsychology and Behavior, 8, (2): 403-412.

Heim, J., Brandtzaeg, P. B., Kaare, B. H. Endestad, T., & Torgerson, L. (2007). Children’s Usage of Media Technologies and Psychosocial Factors, New Media and Society, 9, 425-454.

Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukophadhyay, T., & Scherlis, W. (1998). Internet Paradox: A Social Technology that Reduces Social Involvement and Psychological Well-Being?, American Psychologist, 53 (9), 1017-1031

La Rose, R., Lin, C.A., & Eastin, M. S. (2003). Unregulated Internet Usage: Addiction, Habit, or Deficient Self-Regulation?, Media Psychology, 5, 225-253

Lavoie, J. A. A., & Pychyl, T. A. (2001). Cyberslacking and the Procrastination Superhighway: A Web Based Survey of Online Procrastination, Attitudes and Emotion, Social Science Computer Review, 19, (4), 431-444.

MacIntyre, P. D. (1994). Variables Underlying Willingness to Communicate: A Casual Analysis, Communication Research Reports, 11, 135-142.

McCroskey, J. C. (1977). Oral Communication Apprehension: A Summary of Recent Theory and Research, Human Communication Research, 4 (1), 78-96.

McCroskey, J. C. (1992). Reliability and Validity of the Willingness to Communicate Scale, Communication Quarterly, 40 (1), 16-25

McCrosky, J. C., Richmond, V. P. (1975). The Effects of Communication Apprehension on Interpersonal Attraction, Human Communication Research, 2: 51-65.

Mitchell, W.S. (1999). Social and Psychological Factors Associated With Internet Use in the Home: A Uses and Gratifications Study, Unpublished Doctoral Dissertation, The Green State University, UMI Dissertation Service.

Morahan-Martin, J. (2005). Internet Abuse-Addiction? Disorder? Symptom? Alternative Explanations?, Social Science Computer Review, 23, 39-48.

Rubin, A. M. (1983). Television Uses and Gratifications: The Interactions of Viewing Patterns and Motivations, Journal of Broadcasting, 27, 37-51.

Rubin, A. M. & Rubin, R. B. (1985). Interface of Personal and Mediated Communication: A Research Agenda, Critical Studies in Mass Communication, 2 (?), 36-53.

Scott, C. R. ve Timmerman, E. C. (2005). Relating Computer, Communication and Computer-Medicate Communication Apprehension to New Communicaiton Technology Use in the Workplace, Communication Research, 32 (6), 683-725.

Scott, C. R. ve Rockwell, S. C. (1997). The Effect of Communication, Writing and Technology Apprehension on Likelihood to Use New Communication Technologies, Communication Education, 46 (1), 44-62.

Shekhawat, D., Rathore, P. S. (2014). Internet Usage in College: A Comparision of Users and Non Users in Relation to Self-Esteem and Satisfaction With Life, Indian Journal of Positive Psychology, 5, (2): 216-222.

Wang, Y. (2006). Internet Use Among Students and Its Implication for Cross-Cultural Adaptation, Unpublished Doctoral Dissertation, Kent State University.

Watson, B. R. (2007). Speaking Up in The 21. Century: The Effects of Communication Apprehension and Internet Self-Efficacy on Use of Social Networking Websites, University of Missouri, Columbia, UMI Dissertation Information Service.

Weiser, E. (2001). The Functions of Internet Use and Their Social and Psychological Consequences, CyberPsychology & Behavior, 4, (6), 723-743.

Young, K. (1996). Internet Addiction: The Emergence of a New Clinical Disorder, CyberPsychology and Behavior, 1, (3): 237-244.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: