MODERN YAŞAMDA DİNİ DEĞERLERİN TELEVİZYONDA TEMSİLİ: “NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR” PROGRAMI ÖRNEĞİ

Ali Emre Bilis
2.271 901

Öz


Dini yönelimler son dönemde dünya genelinde bir yükseliş içerisindedirler. Bu yükseliş, modern yaşamın seküler ve tüketim odaklı değer anlayışıyla beraber dini değerlerin de temsil edildiği bir medya ortamının oluşmasına sebep olmaktadır. Dini kurum ve otoritelerin insanlara ulaşması konusunda en yaygın kullanılan medyum olarak televizyon ön plana çıkmaktadır. Modernizm tarafından yönetimsel ve toplumsal alandan uzaklaştırılan dini bilgi ve değerlerin bu alanlara geri dönüş çabaları televizyonda ortaya çıkan dini söylem alanlarında kendini göstermektedir. Bu çalışma, televizyon ve din arasında giderek yaygınlaşan bu yeni ilişki biçimini ve değer alanını değerlendirmeye odaklanmaktadır. Bu bağlamda, İslam dini için kutsal kabul edilen Ramazan ayı içerisindeki dini programlar arasında seçilen “Nihat Hatipoğlu ile İftar” programı üzerinden ve değer kavramı ekseninde nicel ve nitel analiz yapılmıştır. Yapılan analizler vasıtasıyla dini değerlerin ve bunları aktaran vaizin önem derecesi ile ilgili olarak çeşitli sonuçlar elde edilmektedir


Anahtar kelimeler


Değer; Din; Modernizm; Televizyon

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: