TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMDE AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME YÖNTEMİ İLE İLETİŞİM EĞİTİMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Berrin Özkanal, Aydın Ziya Özgür
2.789 593

Öz


Ülkemizde üniversite düzeyindeki iletişim eğitimi hem örgün hem de açık ve uzaktan eğitim yöntemleriyle gerçekleştirilmekte, gerek devlet gerekse vakıf üniversitelerindeki iletişim bölümleri sektörün ihtiyaç duyduğu teknik personel ve meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın amacı,  ülkemizde açık ve uzaktan eğitim sistemiyle verilen iletişim eğitiminin genel yapısını değerlendirmektir. Bu amaçla açık ve uzaktan eğitim sistemiyle hangi programlarda iletişim eğitimi verildiği ve iletişim eğitimi veren programların giriş koşulları, program yeterlilikleri, ders kredileri, mezuniyet koşulları, staj ve ölçme değerlendirme sistemi, öğrenme ortam ve araçları ile destek hizmetlerinin nasıl uygulandığı ortaya konulmuştur. Çalışmanın sonucunda; programlarda program çeşitliliğinin ve uzmanlığın söz konusu olmadığı ve bu programların daha çok genel eğitimler olarak değerlendirilebileceği söylenebilir. İletişim eğitimi aynı zamanda da belirli teknik yeterliliklerin bilinmesini gerektiren bir alandır. Bu nedenle programlarda teknik yeterliliklere ilişkin olanakların açık ve uzaktan eğitimin gereği olarak sanal ortamlarda öğrencilere sunulması önemli görülmektedir.Anahtar kelimeler


Anahtar Kelimeler: İletişim Eğitimi; Açık ve Uzaktan Eğitim; Öğrenme Metotları

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aydın C H (2011) Açık ve Uzaktan Öğrenme, Pegem Akademi, Ankara.

Cartelli A, Connolly T, Jimoyiannis A Magalhaes H, Maillet K ve Stansfield M (2008) Towards The Development of a New Model for Best Practice and Knowledge Construction in Virtual Campuses. Journal of Information Technology Education, 7, 121–134. www.jite.org/documents/Vol7/JITEv7p121–134Cartelli397.pdf, erişim tarihi: 22.01.2016.

Corbeil, J R and Corbeil M E (2015) International Handbook of E-Learning, Volume 1 Theoretical Perspectives and Research. Khan B and Mohamed A (Eds). E-Learning Past, Present and Future 51-64. www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315760933.ch3, erişim tarihi: 5.12.2015.

Çetinsaya G (2014) Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi için Bir Yol

Haritası, Yükseköğretim Kurulu Yayınları No: 2014/2, Eskişehir.

İşman A (2005) Uzaktan Eğitim, Pegem A Yayıncılık, Ankara.

Moore M G and Kearsley G (1996) Distance Education: A Systems View, Wadsworth Publishing, Boston.

Morgan C and O’Reilly M G (1999) Assessing Open and Distance Learners, Kogan Page, London.

Ngar R, Ngwarai R and Mhute I (2012) Assessment in ODL. Practices, Opportunities, Challenges. International J. Soc. Sci. &Education (3)1, 166-167.

Özkanal B (2006) Web Sitelerinin Halkla Ilişkiler Aracı Olarak Kullanılması: Açıköğretim Sistemine Yönelik Bir Model Önerisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.

Puspitasari K A (2010) Student Assessment: Policy and Practice in Asian Distance Education, Sage Pub, New Delhi, 60-65.

Simonson M, Smaldino S, Albright M and Zvacek S (2012) Teaching And Learning at a Distance: Foundations of Distance Education, Prentice Hall, New Jersey.

Simpson O (2000) Supporting Students in Open and Distance Learning, Kogan Page, London.

Thorpe M (1988) Evaluating Open and Distance Learning, Biddles Ltd, Great Britain.

Tokgöz O (2003) Türkiye’de İletişim Eğitimi: Elli Yıllık Bir Geçmişin Değerlendirilmesi, Kültür ve İletişim, 6(2), 7-32, http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/tokgoz_iletisim.pdf, erişim tarihi: 24.10.2015.

Verduin J and Thomas C I (1994) Uzaktan Eğitim: Etkin Uygulama Esasları, İlknur Maviş, (çev) Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, http://www.anadolu.edu.tr/acikogretim, erişim tarihi: 12.11.2015.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, http://www.ataaof.edu.tr, erişim tarihi: 12.11.2015.

İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi, https://inuzem.inonu.edu.tr, erişim tarihi: 14.11.2015.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, http://www.auzef.istanbul.edu.tr, erişim tarihi: 14.11.2015.

Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Birimi. http://muzeb.maltepe.edu.tr, erişim tarihi: 14.11.2015.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi, http://uzem.omu.edu.tr/ erişim tarihi: 14.11.2015 .

Plato Meslek Yüksekokulu. http://www.plato.edu.tr, erişim tarihi: 14.11.2015.

Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Meslek Birliği (2015), www.ratem.org.tr, erişim tarihi: 10.11.2015.

Reklamcılar Derneği Verileri (2015) http://rd.org.tr/doc/RD_TABLO_2015_EKIM.pdf, erişim tarihi: 10.11.2015.

YÖK İstatistikler, 2016. http://www.yok.gov.tr/istatistikler, erişim tarihi: 14. 11.2015.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: