POLİTİK DRAMA DİZİLERİNDE ÖZGÜR İRADE, DETERMİNİZM VE İKTİDAR: “ROMA” TELEVİZYON DİZİSİ ÖRNEĞİ

Devrim Özkan
2.256 638

Öz


Son yıllarda televizyon dizilerine dair akademik incelemelerdeki artış dikkat çekicidir. Bu makalede 2005 ila 2007 yılları arasında RaiDue, HBO ve BBC Two kanallarında yayınlanan “Roma” televizyon dizisinin birinci sezonu incelenmiştir. Yapımcılığını ve senaryo yazarlığını John Milius, William J. MacDonald ve Bruno Heller’in üstlendiği “Roma” dizisi son yıllarda yaygınlaşan politik drama dizilerinin en dikkat çekici örneklerindendir. “Roma” benzeri politik drama dizilerinde, iktidarı elde etmek isteyen karakterler arasında yaşanan çatışmaların öne çıktığı görülmektedir. Makalede “Roma” dizisindeki anlatımın temel niteliklerinin neler olduğu sorusundan hareketle, “özgür irade” ve “determinizm” probleminin nasıl ele alındığı incelenmiştir. İnsanın, yaşamının dışında yer alan mutlak belirleyicilerin etkisine tabi olduğu inancına, çeşitli hikâye anlatımlarında sıklıkla rastlanmaktadır. “Roma” televizyon dizisinde insan iradesinin mutlak bir belirleyiciye tabi olup olmadığı meselesi iktidar ilişkileri kapsamında ele alınır. Bu sayede yapının mı yoksa failin mi hayatın yönünü belirlediği meselesi öne çıkar. Makalede “Roma” televizyon dizisindeki anlatımın, insan iradesinin şansa ve kadere bağımlı olduğu inancından hareketle biçimlendirildiği öne sürülmektedir.


Anahtar kelimeler


Kültür Endüstrisi; Televizyon Dizileri; Kitle İletişimi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18094/si.08360

Referanslar


Adorno T W (2007) Kültür Endüstrisi - Kültür Yönetimi, Nihat Ülner, Mustafa Tüzel, Elçin Gen (çev), İletişim Yayınları, İstanbul.

Aydoğan F (2005) Medya ve Tüketim Kültüre Üzerine Eleştirel Bir Analiz, Türkmen Kitapevi, İstanbul.

Barr T (1993) Stars, Light, and Finding the Way Home: Jewish Characters in Contemporary Film and Television, Studies in Popular Culture, Vol. 15, No. 2, 87-100.

Bilgin N (2000) İçerik Analizi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir.

Crane D ve Kauffman M (Senarist) (1994-2004) Friends, ABD.

Cromwell J (1934) Of Human Bondage, ABD.

Cunningham A (Senarist) ve Podeswa J (Yönetmen) (2005) Utica, Roma 1. Sezon, ABD.

Foucault M (2002) Toplumu Savunmak Gerekir: Collège de France’ta verilen dersler (1975-1976), Şehsuvar Aktaş (çev), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Frankel D (Senarist) ve Patten T V (Yönetmen) (2005) Pharsalus, Roma 1. Sezon, ABD.

Gerbner G (1956) Toward a General Model of Communication, Audio Visual Communication Review, Vol. 4, No. 3, 171-199.

Gerbner G, Gross L, Morgan M ve Signorielli N (1986) Living with Television: The Dynamics of The Cultivation Process, J. Bryant ve D. Zillman (eds), Perspectives on media effects, Lawrence Erlbaum Associates, Hilldale, NJ, 17–40.

Hall B (Senarist) (2014-2016) Madam Secretary, ABD.

Hanjalic A (2004) Content-Based Analysis Of Digital Video, Kluwer Academic Publishers, New York.

Heller B, Milius J (Senarist) ve Poul A (Yönetmen) (2005) Egeria, Roma 1. Sezon, ABD.

Heller B (Senarist) ve Apted M (Yönetmen) (2005a) The Stolen Eagle, Roma 1. Sezon, ABD.

Heller B (Senarist) ve Apted M (Yönetmen) (2005b) How Titus Pullo Brought Down the Republic, Roma 1. Sezon, ABD.

Heller B (Senarist) ve Apted M (Yönetmen) (2005c) An Owl in a Thornbush, Roma 1. Sezon, ABD.

Heller B (Senarist) ve Coulter A (Yönetmen) (2005) The Ram has Touched the Wall, Roma 1. Sezon, ABD.

Heller B (Senarist) ve Farino J (Yönetmen) (2005) Stealing from Saturn, Roma 1. Sezon, ABD.

Heller B (Senarist) ve Salomon M (Yönetmen) (2005) The Spoils, Roma 1. Sezon, ABD.

Heller B (Senarist) ve Taylor A (Yönetmen) (2005) Kalends of February, Roma 1. Sezon, ABD.

Hirst M (Senarist) (2013-2016) Vikings, Kanada ve İrlanda.

Hodges A (Senarist) ve Taylor A (Yönetmen) (2005) Triumph, Roma 1. Sezon, ABD.

Homeros (2003 [MÖ. 800-900]) The Odyssey, R. Fagles (çev), Perfection Learning, Logan.

Horkheimer M (1986) Akıl Tutulması, Orhan Koçak (çev), Metis Yayınları, İstanbul.

Jay A ve Lynn J (Senarist) (1980-1984) Yes Minister, İngiltere.

Kirkman R, Moore T ve Adlard C (Senarist) (2010-2016) The Walking Dead, ABD.

MacDonald J W (Senarist) ve Shill S (Yönetmen) (2005) Caesarion, Roma 1. Sezon, ABD.

Milius J, Macdonald W J ve Heller B (Senarist) (2005-2007) Rome, ABD ve İngiltere.

O'guinn T C ve Shrum L J (1997) The Role of Television in the Construction of Consumer Reality, Journal of Consumer Research, Vol. 23, No. 4, 278-294.

Özkan D (2013) Modern Algı Teorisinin Teolojik Kökenleri: Özgür İrade Ve Determinizm Problemi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Volume XV, Issue 2, 137-158.

Riffe D, Lacy S ve Fico F (2005) Analyzing Media Messages: Using Quantitative Content Analysis in Research, Psychology Press, New York.

Spielberg S (2002) Minority Report, ABD.

Tolstoy L N (1991) Savaş ve Barış, Cilt 4, Muammer Tuncer (çev), Yalçın Yayınları, İstanbul.

Willimon B (Senarist) (2013-2016) House of Cards, ABD.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: