KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KSS) ÇALIŞMALARINDA İŞBİRLİĞİ: “Akbank, Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası Üzerine Bir Değerlendirme”

Zühal Fidan, Zülfiye Acar Şentürk
3.173 640

Öz


İşletmeler faaliyet gösterdikleri toplumun parçasıdırlar. Bu sebeple toplumsal hayatta ortaya çıkan sorunlara kayıtsız kalamazlar. Bu sorunları gidermenin de en iyi yolu kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinden geçmektedir. Bu faaliyetlerin daha geniş kapsamlı, daha uzun soluklu ve faydalı olması için işbirliği içinde yapılması gerektiği iddia edilebilir.  İşletmeler belirledikleri ekonomik hedeflerin yanı sıra topluma da faydalı olabilmek adına işbirliği içinde oldukları paydaşları ile kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelerek daha fazla başarı sağlayabilirler. Bu araştırmada; Brand Finance ''En Değerli 100 Türk Markası 2016' listesinde yer alan Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası’nın işbirliğine dayalı olarak yaptığı kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri değerlendirilmiştir. Araştırmada bankaların kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde bireysel düzenleyici olarak yer aldıkları faaliyetlere yer verilmemiş, işbirliği yapılan projelerle sınırlandırılmıştır. Bu sebeple bankaların web sayfalarında yer alan kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinde işbirliğine ne kadar yer verildiği incelenmiştir. Bankaların kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinde işbirliğine dayalı uygulamalar değerlendirilmiş olup, araştırmada örnek olay tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ise Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası’nın KSS uygulamalarında işbirliğinin önemini kavradıkları ifade edilebilir. Her üç bankanın da STK’lar, gönüllülük, iştirakler, topluluklar ve resmi kurumların yanı sıra ulusal ve uluslararası işbirliği faaliyetlerine devam ettiği gözlemlenmektedir. 


Anahtar kelimeler


Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İşbirliği, Brand Finance.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Arenas D Josep A and M Lozano, L (2009) The Role of NGOs in CSR: Mutual Perceptions Among Stakeholders, Journal of Business Ethics 88:175–197.

Baur D and Schmitz H P (2012), Corporations and NGOs: When Accountability Leads to Co-optation, Journal of Business Ethics 106:9–21.

Barbara W A (1998) Transformed Corporate Community Relations: A Management Tool For Achieving Corporate Citizenship, Business and Society Review, 102/103, 43-51.

Bonner J and Friedman A Corporate Social Responsibility: Who's Responsible? Finding an Organizational Home for an Increasingly Critical Function, www.prsa.org.tr, erişim tarihi: 28.10.2016.

Cadbury A (2006) Corporate social responsibility, Contemporary Critiques, Vol. 1, No. 1, 5–21.

Corinne D (2006) "Corporate-NGO Partnerships for Sustainable Development" 24 May 2006.CUREJ: College Undergraduate Research Electronic Journal, University of Pennsylvania, http://repository.upenn.edu/curej/12., 1-48, erişim tarihi: 02.11.2016.

Gemmill B and Bamidele-Izu A “The Role of NGOs and Civil Society in Global Environmental Governance”, http://www.env-net.org/, erişim tarihi: 01.11.2016.

Hartman L Rubin R S and Dhanda K K (2007) “The Communication of Corporate Social Responsibility: United States and European Union Multinational Corporations”,Journal of Business Ethics, Vol 74(3-4), 373-389.

Hillman A and Keim G (2001) “Shareholder Value, Stakeholder Management, and Social issues: What’s the bottom line?”, Strategic Management Journal, Vol 22(2), 125-139.

Janusz R and Agata R (2009)"Collaboration of NGO’s and business in Poland", Social Enterprise Journal, Vol. 5 Iss 2, 126 – 140.

Maignan I and Ralston D (2002) “Corporate Social Responsibility in Europe and the US: Insights from Businesses’ Self-presentations” Journal of International Business Studies, 33(3), 497-514.

McWilliams A Siegel D and Wright P (2006) “Corporate Social Responsibility: Strategic Implications” Journal of Management Studies, Vol 43(1), 1-18.

Min-Dong P L (2008) “A review of the theories of corporate social responsibility: Its evolutionary path and the road ahead” International Journal of Management Reviews, Vol 10(1), 53–73.

Nijhof A T d Honders B H (2008)"Partnerships for corporate social responsibility", Management Decision, Vol. 46 Iss 1, 152–167.

Peloza JFalkenberg L(2009) The Role of Collaboration in Achieving Corporate Social Responsibility Objectives, California Management Review vol. 51, 95-113.

Poret S“Corporate-NGO partnerships in CSR activities: whyand how?”, https://hal.archives-ouvertes.fr, erişim tarihi: 30.10.2016.

Utting P (2005)'Corporate responsibility and the movement of business',Development in Practice,15:3,375- 388.

http://brandfinance.com/images/upload/turkey_100_report_2016_for_print.pdf, erişim tarihi: 01.11.2016.

https://ekonomist.co/bankalar/turkiyenin-en-buyuk-20-bankasi-4849,erişim tarihi: 01.11.2016.

http://www.akbank.com/tr-tr/Yatirimci-iliskileri/Sayfalar/Surdurulebilirlik-Raporu.aspx, erişim tarihi: 01.11.2016.

http://www.akbank.com/tr-tr/Yatirimci-iliskileri/Sayfalar/Dunyayi-Turkiyeye-Tasimak- cin.aspx,, erişim tarihi: 01.11.2016.

http://www.akbank.com/tr-tr/Yatirimci-iliskileri/Sayfalar/Umut-Vermek-Icin.aspx, erişim tarihi: 01.11.2016.

http://www.akbank.com/tr-tr/Yatirimci-iliskileri/Sayfalar/Turkiyeyi-Dunyaya-Anlatmak- cin.aspx, erişim tarihi: 01.11.2016.

http://www.akbank.com/tr-tr/Yatirimci-iliskileri/Sayfalar/Gelecege-Hazir-Olmak-Icin.aspx, erişim tarihi: 01.11.2016.

http://www.garanti.com.tr/tr/garanti_hakkinda/surdurulebilirlik/garanti_bankasi_ve_surdurulebilirlik.page, erişim tarihi: 01.11.2016.

http://www.garanti.com.tr/tr/garanti_hakkinda/surdurulebilirlik/kurumsal_sorumluluk/egitime_destek_projeleri.page, erişim tarihi: 01.11.2016

.

http://www.garanti.com.tr/tr/garanti_hakkinda/surdurulebilirlik/kurumsal_sorumluluk/kultur_sanata_destek.page, erişim tarihi: 01.11.2016.

http://www.garanti.com.tr/tr/garanti_hakkinda/surdurulebilirlik/kurumsal_sorumluluk/engelli_bireylere_destek.page, erişim tarihi: 01.11.2016.

http://www.garanti.com.tr/tr/garanti_hakkinda/surdurulebilirlik/kurumsal_sorumluluk/doga.page, erişim tarihi: 01.11.2016.

http://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/bizi-taniyin/vizyon-ve-tratejimiz/Sayfalar/vizyon-ve-stratejimiz.aspx, erişim tarihi: 01.11.2016.

http://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/bizi-taniyin/tarihimiz/o-gunlerdenbugunlere/Sayfalar/o-gunlerden-bugunlere.aspx, erişim tarihi: 01.11.2016.

http://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/kurumsal-sosyal- sorumluluk/egitim/Sayfalar/egitim.aspx, erişim tarihi: 01.11.2016.

http://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/kurumsal-sosyal-sorumluluk/cevre/Sayfalar/cevre.aspx, erişim tarihi: 01.11.2016.

http://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/kurumsal-sosyal-sorumluluk/kultur-ve sanat/Sayfalar/kultur-ve-sanat.aspx, erişim tarihi: 01.11.2016.

http://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/kurumsal-sosyal-sorumluluk/istiraklerin-sosyal-sorumluluk-projeleri/Sayfalar/istiraklerin-sosyal-sorumluluk-projeleri.aspx, erişim tarihi: 01.11.2016.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: