ALDIKLARI EĞİTİMLE İLGİLİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGI, GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ

Murat Ataizi, Necip Serdar Sever
2.373 431

Öz


ÖZET

 

Bu çalışmada, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi lisans öğrencilerinin aldıkları eğitim ile Merrill’in öğretimin temel ilkelerinin ne kadar uyumlu olduğu araştırılmıştır.   Merrill’in öğretimin temel ilkelerininin yanı sıra Kirkpatric’in eğitimi değerlendirme aşamaları da uyumlaştırılarak kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerle yüz yüze görüşülerek aldıkları eğitim hakkındaki görüşleri Merrill ve  Kirkpatric’in modelleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre üniversiteye giriş sınavında ilk üç tercihleri İletişim Fakültesi olan öğrencilerin derslerinde daha gayretli oldukları görülmektedir. Bununla birlikte bu öğrenciler, aldıkları derslerin büyük bir bölümünün gerçek dünya sorunları ile ilgili olmadığını ve buna bağlı olarak da derslerin içeriklerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söylemektedirler. Sınavlardan, ödevlerden, etkinlik ve projelerden yeterince geribildirim alamayan öğrenciler, uygulama ve öğrenilen bilgileri işe koşma ilkelerinin gerçekleştirilmesinin zorluğundan söz etmektedirler. Öğretim elemanlarının kendilerini geliştirmemesi ve eski bilgileri tekrar sunması öğrenciler tarafından olumlu algılanmamaktadır. Öğrenciler tarafından sözü edilen eksiklikler üniversite eğitiminin iyileştirilmesi, yeniden düzenlenmesi için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Bu fırsatı akademisyenler, yeni ders tasarım yaklaşımları gibi bilimsel verileri işe koşarak değerlendirebilirler. 

 

Anahtar kelimeler


İletişim eğitimi; ders değerlendirme; yüksek öğretim; öğrenci doyumu; öğretim tasarımı; öğretimin temel ilkeleri

Tam metin:

PDF


Referanslar


Altun A (1995) Türkiye’de Gazetecilik ve Gazeteciler, Çağdaş Gazeteciler Derneği Yayınları, Ankara

Frick T W, Chadha R, Watson C, Wang Y ve Green P (2009) College Student Perceptions of Teaching and Learning Quality. Educational Technology Research and Development, 57(5), 705-720.

Glenn D (2007) Method of Using Student Evaluations to Assess Professors is Flawed But Fixable, 2 Scholars Say. Chronicle of Higher Education Daily, Retrieved May, 29, 2007.

Karasar N (1999) Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, Nobel Yayınevi, Ankara.

Merrill M D (2002) First Principles of Instruction. Educational Technology Research and Development, 50(3), 43-59.

Tokgöz O (2003) Türkiye’de İletişim Eğitimi: Elli Yıllık Bir Geçmişin Değerlendirilmesi, Kültür ve İletişim, 6(2), 7-32.

Uzun R (2007) İstihdam Sorunu Bağlamında Türkiye’de İletişim Eğitimi ve Öğrenci Yerleştirme, İletişim Kuram ve Araştırma, 25, 117-134.

http://www.tuhid.org/yerli-iletisim-fakulteleri.html erişim tarihi: 24.11.2016.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: