KURTULUŞ SON DURAK FİLMİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET TEMSİLLERİ VE BİR DOLAYIMLAMA ARACI OLARAK EV KAVRAMI

Nesrin Aysun Akıncı Yüksel
2.242 512

Öz


Türkiye’de kadına yönelik şiddet en temel sorunlardan biridir. Bu sorunlar, medyadan STK’lara kadar geniş bir yelpaze içinde ele alınmakta ve tartışılmaktadır.  Bu kadar temel bir sorun sık sık filmlere de konu olmaktadır. İşte, senaryosunu Barış Pirhasan’ın yazdığı, Yusuf Pirhasan’ın yönettiği, 2012 yılında gösterime giren Kurtuluş Son Durak filmi kadın sorunlarının ama özellikle kadına yönelik şiddetin farklı biçimlerinin farklı karakterler yoluyla temsil edildiği bir filmdir. Filmde söz konusu sorunlar kadar, sembolik bir anlatım aracı olan ve aynı zamanda filmin içinde bir karakter gibi varlığını sürdüren ev önemli bir işleve sahiptir. Buradan hareketle, Kurtuluş Son Durak filmi feminist bakış açısıyla, betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. 


Anahtar kelimeler


Sinema, kadına yönelik şiddet, ev

Tam metin:

PDF


Referanslar


KAYNAKÇA

Akıncı Yüksel, N A (2016). İki Kişilik Dans- İletişimde Toplumsal Cinsiyete Dayalı Farklılıklar. Konya: Literatürk.

Alkan, A (2009). Giriş: Cinsiyet Dinamiklerinin Peşinden Mekanın İzini Sürmek. Cins Cins Mekan (Ed. Ayten Alkan). İstanbul: Varlık.

Bachelard, G (1996). Mekânın Poetikası. (Çev. Aykut Derman). İstanbul: Kesit.

Bora, A (2005). Kadınların Sınıfı-Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası. İstanbul: İletişim.

Bora, A (2009). Rüyası Ömrümüzün Çünkü Eşyaya Siner. Cins Cins Mekan (Ed. Ayten Alkan). İstanbul: Varlık.

Fine, C (2010). Toplumsal Cinsiyet Yanılsaması. (Çev. Kıvanç Tanrıyar). İstanbul: Sel.

Karal, D, Aydemir, E (2012). Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet, USAK Rapor No: 12-01, Ankara: USAK Yayınları.

Lipman-Blumen, J (1976). Toward a Homosocial Theory of Sex Roles: An Explanation of the Sex Segregation of Social Institutions. Signs, Vol. 1, No. 3, Women and the Workplace: The Implications of OccupationalSegregation (Spring, 1976), pp. 15-31

The University of Chicago Press.

Özdemir, M (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.

Yüksel-Kaptanoğlu, İ vd. (2015). Türkiye’de Kadına Yönelik Aile içi Şiddet Araştırması. Ankara.

(2012) Türkiye’de Kadının Durumu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. Ankara.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: