Cilt 4, Sayı 2 (2006)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ

İçindekiler

Gazete Haberlerinde Etik Standartların Yükseltilmesinde Okur Temsilcinin Rolü PDF
Nejdet ATABEK
Eskişehir Basını Neden Traj Kazanıyor? PDF
Erkan YÜKSEL
Sayfa Düzeni Ekollerinin Estetik ve İçeriğe Etkileri – Hürriyet, Star ve Zaman Gazeteleri Örneği PDF
Mustafa ŞEKER
Medyaya Yönelik Kuramsal Tanımlamalarla İlgili Muhabirlerle Yapılan Saha Araştırması PDF
Ömer ÖZER
Uluslararası İletişimde Bir Sorun Olarak Haber ve Çözüm Önerileri PDF
A.Yalçın KAYA
Magazin Medyası ve Gençliğin Nevrotik Evrimi Pop Star, Biz Evleniyoruz, Sevda Masalı v.b. Yarışma Programlarına Eleştirel Bir Bakış PDF
Hüseyin KÖSE
Sanal Alemin Yerel Aktörleri: Konya Yerel Basını Üzerine Bir Analiz PDF
Onur BEKİROĞLU, Enes BAL
Günlük Yaşamda İnternet ve Medya İlişkileri PDF
T.Volkan YÜZER
Tür Filmi Olarak Melodramların ve Tv Programlarının Reklam Filmi Yaratıcı ve Yapım Sürecine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Aydın Ziya ÖZGÜR
Otomobil Reklamlarında Yerleşik Toplumsal Cinsiyet Kalıpları: Türkiye'de Yayınlanan Televizyon Reklamları Üzerine Bir Çalışma PDF
N.Aysun YÜKSEL
Kişilik ve İletişim Tipleri PDF
Çetin Murat HAZAR
Krizden Çıkmanın Yolları: Etkin Bir Kriz İletişimi PDF
Mustafa AKDAĞ, Erdem TAŞDEMİR
Postmodern Dönem Fotoğraf Sanatında Kendine Mal Etme: Sherman, Morimura, Ungun PDF
Zühal ÖZEL
Gece Yolculuğu Filminde İletişimsizlik ve Yalnızlık PDF
Halim ESEN
Ulusal Televizyonlardaki Dini Sohbet Programlarının Anlam ve Görüntü Açısından İncelen PDF
Nüket Elpeze ERGEÇ
Belgesel Sinemanın Doğruya Ulaşma Yolları PDF
Çoşkul YÜKSEL
Doğunun Paradoksu, Batının Özdeşliği ve Çağdaş Anlatı Sineması PDF
Hakan SAVAŞ
Sinemada Anlamın Oluşma Sürecine Bir Örnek: Nerdesin Firuze PDF
Canan ULUYAĞCI
Video Sanatında Yapı Çözümü: Araç ve Mesaj Olarak Video PDF
D.Alper ALTUNAY