Cilt 5, Sayı 3 (2008)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ

İçindekiler

Bilgi İletişim Teknolojileri ve Ütopyan Bakış Açısı PDF
Beril Akıncı VURAL
A Crosscultural Serial: Watching Motives of the Serial “ Yabancı Damat” Among University Students in Turkey PDF
Göksel ŞİMŞEK, Aşina ULUDAĞ, Duygu AYDIN
Kamusal Söylem, Medyatik Gerçeklik ve Kültürlendirme: Kurtlar Vadisi'nin 'İletişimci' İzleyicileri Üzerine Bir Araştırma PDF
Zülfikar DAMLAPINAR
Araştırma Bize Ne Öğretir? Yönteme ve Araştırmacıya Eleştirel Bakabilmek PDF
Günseli Bayraktutan SÜTCÜ
Kitabın Ait Olduğu Sınıfa Dönüşü ve Bir Araç Olarak Devrini Sonlandırışı PDF
Kazım Tolga GÜREL
Bilgi Toplumu ve İletişim: Bilginin Yayılması Sürecinde Kitle İletişim Araçları ve İnternet PDF
Ümit ARKLAN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA ANINDA MESAJLAŞMA KULLANIMI PDF
Şükrü BALCI, Birol GÜNAR
Türk Üniversite Öğrencileri Gözünde Rusya İmajı PDF
Ömer BAKAN, Nurullah TABAKÇI
Kurumsal İtibar Riski Yönetimi: Halkla İlişkilerin Rolü PDF
Ebru UZUNOĞLU, Burcu ÖKSÜZ
Kurumsal Başarının Önündeki Engel: Zehirli ( Toksik) İletişim PDF
Ayşen Temel EĞİNLİ, Selim BİTİRİM
Kamuda Halkla İlişkilerin Yeni Yüzü: Bilgi Edinme Yasası PDF
Kadir CANÖZ
Halkla İlişkiler Aracı Olarak İnternet ve Markaya Katkısı PDF
Mehmet FİDAN
Kriz İletişimi: Marmara Depremi Örneği PDF
Fatma Neval GENÇ
Televizyon Programı İçeriği Dereceleme Sembollerinin Kullanımı ve Ebeveyn Yönlendirmesi PDF
N.Bilge İSPİR, Burçin İSPİR
Radyo ve Televizyonda Röportajın Sistematiği PDF
Metin KASIM
Düşünce mi, Eğlence mi? Türkiye'de Televizyon Belgesellerine Eleştirel Bir Bakış PDF
Ahmet OKTAN
Barda: Şiddet Bağlamında Barın İçi ve Dışı PDF
Senem A.Duruel ERKILIÇ, Hakan ERKILIÇ
Yabancılaşmış Karakterler ve Politik Eleştiri: Yavuz Turgul Sinemasından 'Muhsin Bey' Örneği PDF
Barış KILINÇ
Hollywood Sineması'nın Yeni Oryantalist Söylemi ve 300 Spartalı PDF
Zehra YİĞİT


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


İndekslendiği Kaynaklar: