Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 9, Sayı 1 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 11 EYLÜL SONRASINDA HOLLYWOOD'DA MİTOLOJİK YAKLAŞIMLAR VE ARKETİPLER Öz   PDF
Okan ORMANLI
 
Cilt 7, Sayı 3 (2012): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 1960-2000 DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DE ELİT ZİHNİYETİ Öz   PDF
Gazi BERBER
 
Cilt 2, Sayı 4 (2003): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 1970-2000 DÖNEMİNDE KONYA'DAKİ SİYASİ ORTAM Öz   PDF
İbrahim Toruk
 
Cilt 3, Sayı 4 (2005): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 1980 Sonrası Türk Basını, Türk Siyasi Hayatı ve Basın-Siyaset İlişkisi Öz   PDF
Erdem TAŞDEMİR
 
Cilt 8, Sayı 3 (2014): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 1989 BULGARİSTAN GÖÇMENLERİNİN KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM PRATİKLERİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Öz   PDF
Jale Balaban Salı, Fatme Fevzi Mehmed
 
Cilt 1, Sayı 2 (2000): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 1989-1994 YEREL SEÇİMLERİNDE DOĞRU YOL PARTİSİ GAZETE REKLAMLARINA NEGATİF SİYASAL REKLAM AÇISINDAN BİR BAKIŞ Öz   PDF
Nurten KARA
 
Cilt 3, Sayı 3 (2004): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 1990 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA FİLM DİLİNİN KULLANIMI Öz   PDF
İmran ARSLAN
 
Cilt 1, Sayı 4 (2001): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 1991 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİNDE ANAVATAN PARTİSİ'NİN MESAJ STRATEJİLERİ* Öz   PDF
Ahmet KALENDER
 
Cilt 2, Sayı 4 (2003): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 2. CİLT YAZAR DİZİNİ Öz   PDF
Editör Editör
 
Cilt 9, Sayı 1 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDEKİ CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ KARİKATÜRLERE YANSIMASI Öz   PDF
Fatma NİSAN
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): SELÇUK İLETİŞİM 2016 SULTANAHMET TERÖR EYLEMİ: YERELİN KÜRESELLEŞMESİ Öz   PDF
Gizem Melek, Huriye Toker
 
Cilt 5, Sayı 2 (2008): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde Siyasal Partilerin İnternet Sitelerine Bir Bakış Öz   PDF
İbrahim TORUK
 
Cilt 3, Sayı 1 (2003): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 3 KASEM 2002 GENEL SEÇİMLERTNDE YAZILI BASININ SİYASİ PARTİLERE YAKLAŞIMI (AKP ve CHP ÖRNEĞİ) Öz   PDF
Erdem Taşdemir, Mustafa Akdağ, Şükrü Balcı
 
Cilt 3, Sayı 3 (2004): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 3 KASIM 2002 SEÇİMLERİ VE ABD: “SAĞ” VE “SOL” BASINDA ABD'YE İLİŞKİN OLUMSUZ YARGILAR Öz   PDF
Emel Baştürk AKÇA
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 3-6 YAŞ ANAOKULU ÇOCUKLARININ KURDUKLARI CÜMLELERİN SÖZDİZİMİNİN CİNSİYETLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI: “ÇOCUKTAN AL HABERİ” Öz   PDF
Abdülkadir KABADAYI
 
Cilt 1, Sayı 3 (2000): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 3984 SAYILI RADYO TELEVİZYON YASASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME VE BAZI ÖNERİLER Öz   PDF
Ayhan Oğuz Ünlüer
 
Cilt 5, Sayı 4 (2009): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 5N1K Haber Programının Alımlama Analizi Öz   PDF
Tülay ŞEKER
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 8. CİLT KONU VE YAZAR DİZİNİ Öz   PDF
8. Cilt Konu ve Yazar Dizini
 
Cilt 9, Sayı 4 (2017): SELÇUK İLETİŞİM 9. CİLT KONU VE YAZAR DİZİNİ Öz   PDF
9. Cilt Konu ve Yazar Dizini
 
Cilt 5, Sayı 3 (2008): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ A Crosscultural Serial: Watching Motives of the Serial “ Yabancı Damat” Among University Students in Turkey Öz   PDF
Göksel ŞİMŞEK, Aşina ULUDAĞ, Duygu AYDIN
 
Cilt 4, Sayı 1 (2005): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Adoption of National Identity in Metropolises: A Study in Istanbul Öz   PDF
Ece Karadoğan DORUK, Seda Çakar MENGÜ
 
Cilt 3, Sayı 1 (2003): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ AILE-BEBEK İLETİŞİMİNDE, "BEBEK DILI" YÖNTEMİ KULLANIMININ ÖNEMİ, TEKNİKLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA VE YETİŞKİNLERE BAZI ÖNERİLER Öz   PDF
Abdülkadir KABADAYI
 
Cilt 9, Sayı 4 (2017): SELÇUK İLETİŞİM AKDEMİK BİR ÖRGÜTTE İLETİŞİM DOYUMUNUN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMEYE ETKİSİ Öz   PDF
Neslihan Derin, Hakan Tuna
 
Cilt 7, Sayı 1 (2011): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ AKSİYON FİLMLERİNDE İYİ VE KÖTÜNÜN TEMSİLİ: DIE HARD ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Gürsel Yaktıl OĞUZ
 
Cilt 9, Sayı 4 (2017): SELÇUK İLETİŞİM ALDIKLARI EĞİTİMLE İLGİLİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGI, GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ Öz   PDF
Murat Ataizi, Necip Serdar Sever
 
Cilt 8, Sayı 3 (2014): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ ALMANYA'YA GİDEN İLK TÜRK İŞÇİ GÖÇÜNÜN TÜRK BASININDAKİ İZDÜŞÜMÜ “SİRKECİ GARI'NDAN MUNCHEN HAUPTBAHNHOF'A” Öz   PDF
Mehmet Gökhan Genel
 
Cilt 7, Sayı 3 (2012): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ ALTHUSSER'İN GÖZÜNDEN İDEOLOJİ VE İDEOLOJİNİN BİR TAŞIYICISI OLARAK YENİ MEDYA Öz   PDF
İpek SUCU
 
Cilt 8, Sayı 1 (2013): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ AN ANALYSIS OF THE MEDIA AND GOVERNMENT RELATIONSHIP Öz   PDF
Yusuf YÜKSEL
 
Cilt 6, Sayı 1 (2009): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ An Analytic Study of Communication Satisfaction in the Turkish Postal Service Öz   PDF
Aydemir OKAY, Ayla OKAY
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): Selçuk İletişim ANA AKIM MEDYADA HABERLER: TELEVİZYON VE GAZETELERİN HABER SEÇİMLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Öz   PDF
Ayhan Oğuz ÜNLÜER
 
Cilt 1, Sayı 2 (2000): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEZUNLARININ MESLEKİ YAŞAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz
Nejdet ATABEK, Sezen ÜNLÜ, Deniz TAŞÇI
 
Cilt 1, Sayı 2 (2000): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ ANAYURT OTELİ FİLMİNDE ZAMAN VE MEKAN Öz   PDF
Halim ESEN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2008): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Anlatıcı Kavramı, Sinematografide Anlatıcı Tipolojisi ve Örnek Çözümlemeler Öz   PDF
Mustafa SÖZEN
 
Cilt 6, Sayı 2 (2010): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Approach of Faculty of Communication, Publicity and Public Relations Department Students to Unesco Cultural Diversity Universal Agreement Öz   PDF
Ayla OKAY, Yeşim GÜÇDEMİR
 
Cilt 5, Sayı 3 (2008): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Araştırma Bize Ne Öğretir? Yönteme ve Araştırmacıya Eleştirel Bakabilmek Öz   PDF
Günseli Bayraktutan SÜTCÜ
 
Cilt 3, Sayı 4 (2005): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Araştırmalarda Veri Toplamaya ve Bulgulara Etki Eden Kirletilmiş Bilinç Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
Nazmiye ERDOĞAN, İrfan ERDOĞAN
 
Cilt 4, Sayı 1 (2005): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Arzunun Devrimi ve Medya Öz   PDF
Oya MUTLU
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ ATATÜRK'ÜN İZMİT BASIN TOPLANTISI (16- 17 Ocak 1923) VE BU TOPLANTIDA VERİLEN ÖNEMLİ MESAJLAR Öz   PDF
Osman AKANDERE
 
Cilt 5, Sayı 1 (2007): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiye'de Televizyon Reklamlarına Yönelik Düzenlemeler Öz   PDF
Vedat ÇAKIR
 
Cilt 3, Sayı 2 (2004): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ AVRUPA'NIN BÜTÜNLEŞMESİ İÇİN KÜLTÜRÜN ÖNEMİ VE 'TELEVİZYONUN AVRUPALILAŞTIRILMASI'* Öz   PDF
Muammer ÖZTÜRK
 
Cilt 5, Sayı 3 (2008): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Barda: Şiddet Bağlamında Barın İçi ve Dışı Öz   PDF
Senem A.Duruel ERKILIÇ, Hakan ERKILIÇ
 
Cilt 2, Sayı 4 (2003): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ BASIN İŞLETMELERİNİN SÜREÇ İÇİNDE ÇATIŞMA OLGUSUNA YAKLAŞIMI Öz   PDF
Ahsen Armağan
 
Cilt 3, Sayı 3 (2004): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ BASIN ÖRGÜTLERİNDE PLANLI DEĞİŞİM SÜRECİ VE GELİŞME OLGUSU Öz   PDF
Ahsen ARMAĞAN
 
Cilt 1, Sayı 3 (2000): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ BASIN SUÇU VE CEZA SORUMLULUĞU Öz   PDF
Berrin Bozdoğan Akbulut
 
Cilt 3, Sayı 1 (2003): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ BASIN VE YAYIN BOLUMU ÖĞRENCİLERİNİN BASINA DUYDUKLARI İLGİ DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Öz   PDF
Erkan Yüksel, Abdullah Koçak
 
Cilt 1, Sayı 2 (2000): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ BASIN VE YENİ OSMANLILAR CEMİYETİ Öz
Nurettin GÜZ
 
Cilt 2, Sayı 2 (2002): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ BASINDA POAŞ ÖZELLEŞTİRMESİ HABERLERİ: BASIN MESLEK İLKELERİ, HABERDE NESNELLİK İLKELERİ VE HABER İÇERİKLERİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR BAĞLAMINDA İÇERİK ANALİZİ'NE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Erkan Yüksel
 
Cilt 2, Sayı 3 (2002): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ BASININ KAMUOYU OLUŞTURMA FONKSİYONU DOĞRULTUSUNDA SİYASİ PARTİLERE YAKLAŞIMI (1995 VE 1999 GENEL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ) Öz   PDF
Erdem Taşdemir
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ BASININ KAMUOYU OLUŞTURMA FONKSİYONU:BİR ÖRNEK OLAY OLARAK 24 ARALIK 1995 GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDAKİ ANAP-RP KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNE BASININ YAKLAŞIMI Öz   PDF
Metin IŞIK
 
Cilt 2, Sayı 2 (2002): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ BASININ KAMUOYUNU OLUŞTURMA FONKSİYONU (ÖRNEK OLAY: SUSURLUK) Öz   PDF
Enderhan Karakoç
 
Toplam 603 ögeden 1 - 50 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


İndekslendiği Kaynaklar: