Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3, Sayı 3 (2004): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SÖYLENTİLERİN KURUMSAL İLETİŞİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Öz   PDF
Başak SOLMAZ
 
Cilt 7, Sayı 1 (2011): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SPOR BASINI AÇISINDAN TÜRKİYE'DE 1950'DEN GÜNÜMÜZE MİLLİYET GAZETESİ'NDE YAŞANAN DEĞİŞİM Öz   PDF
Selami ÖZSOY
 
Cilt 2, Sayı 2 (2002): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SPOR BASININDA DİL KULLANIMI Öz   PDF
A.Yalçın KAYA
 
Cilt 8, Sayı 1 (2013): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SPOR GAZETECİLİĞİ ÖRNEĞİNDE İNTERNET GAZETECİLİĞİNİN GELENEKSEL GAZETECİLİĞE ETKİSİ Öz   PDF
Aysun KÖKTENER
 
Cilt 5, Sayı 1 (2007): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Sporun Pazarlaması ve Pazarlama İletişiminde Spor Öz   PDF
Hüseyin ALTINBAŞ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ STEREOTİP TEORİSİ ALMAN TELEVİZYONUNDA AMERİKAN DİZİLERİNİ ARAŞTIRMAYA YÖNELİK ÖN DÜŞÜNCELER Öz   PDF
Ahmet İMANÇER, Dilek İMANÇER
 
Cilt 8, Sayı 1 (2013): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Elif ENGİN, Burcu Eker AKGÖZ
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): Selçuk İletişim Tam Metin Öz   PDF
DERGİ TAM METNİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ TEK PDF DOSYASI)
 
Cilt 9, Sayı 4 (2017): SELÇUK İLETİŞİM TARİHSEL BİR KARŞITLIĞIN TEZAHÜRÜ: 2002 SONRASI TÜRK KORKU FİLMLERİNDE BİLİM-DİN ÇATIŞMASI Öz   PDF
Şan Ararat Halis
 
Cilt 5, Sayı 2 (2008): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Taşra, Gelenek ve Toplumsal Cinsiyet: Dar Alanda Kısa Paslaşmalar Öz   PDF
Aysun Akıncı YÜKSEL
 
Cilt 7, Sayı 1 (2011): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TAŞRADA GÜNDELİK HAYATIN İDEOLOJİSİNİN VAVİEN VE SÜT FİLMLERİ PERSPEKTİFİNDEN OKUNMASI Öz   PDF
Tuğba ELMACI
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): Selçuk İletişim TELEVİZYON DİZİLERİYLE EŞ ZAMANLI OLARAK TWİTTER KULLANIMI: İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Mete KAZAZ, Yasemin ÖZKENT
 
Cilt 8, Sayı 3 (2014): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TELEVİZYON EKRANINDAN İNTERNET'E: MELEZ BİR TÜR OLARAK “SINIF 2010” Öz   PDF
Meltem Cemiloğlu Altunay
 
Cilt 4, Sayı 4 (2007): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Televizyon Haberciliğinde Küresel Format ve Haberciliğe Etkileri Öz   PDF
Mustafa ŞEKER
 
Cilt 6, Sayı 2 (2010): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Televizyon Haberleri ve Egemen Söylemin Yeniden Üretimi Sürecinde İdeoloji İnşa Stratejilerinin Kullanımı Öz   PDF
Mete KAZAZ, Melek ÇOBAN
 
Cilt 3, Sayı 3 (2004): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TELEVİZYON HABERLERİNDE SİYASAL İSLAMCI PARTİNİN TEMSİLİ: 1999 SEÇİMLERİNDE FAZİLET PARTİSİ Öz   PDF
Çiler DURSUN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2002): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TELEVİZYON HABERLERİNİN İMGE ÜRETME VE ANLAM YİTİRME SORUNU Öz   PDF
Mustafa Şeker
 
Cilt 5, Sayı 3 (2008): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Televizyon Programı İçeriği Dereceleme Sembollerinin Kullanımı ve Ebeveyn Yönlendirmesi Öz   PDF
N.Bilge İSPİR, Burçin İSPİR
 
Cilt 9, Sayı 4 (2017): SELÇUK İLETİŞİM TELEVİZYON PROGRAMLARINDA ÜRÜN YERLEŞTİRME: “SURVİVOR ALL STAR” ÖRNEĞİ Öz   PDF
Emel Tanyeri Mazıcı, Nur Banu Ateş, Ayşe Yıldırım
 
Cilt 7, Sayı 3 (2012): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TELEVİZYON REKLAMLARINDA AİLEYE İLİŞKİN DEĞERLERİN TEMSİLİ Öz   PDF
Nergiz KARADAŞ
 
Cilt 6, Sayı 4 (2011): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Televizyon Reklamlarından Gençlerin Etkilenme Biçimleri: Reklam Oyuncularının Gençlerin İmajlarının Şekillenmesinde Etkisi Öz   PDF
İmran UĞUR
 
Cilt 6, Sayı 1 (2009): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Televizyon Reklamlarının Çocuk Tüketiciler Üzerine Görsel Etkilerinin Bir İncelemesi Öz   PDF
Seher Ersoy QUADIR, Mahmut DEMİR
 
Cilt 7, Sayı 3 (2012): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TELEVİZYON REKLAMLARININ OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARININ BESİN SEÇİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BİR İNCELEMESİ Öz   PDF
Zafer GÜNLÜ, Didem Önay DERİN
 
Cilt 6, Sayı 2 (2010): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Televizyon ve Gazetede Reklamdan Kaçınmayı Etkileyen Değişkenler Öz   PDF
H.Kemal SUHER, N.Bilge İSPİR
 
Cilt 6, Sayı 2 (2010): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Televizyon ve Magazin Kültürü Öz   PDF
Rıdvan ŞENTÜRK
 
Cilt 6, Sayı 4 (2011): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Televizyon ve Seçmen İlişkisini Yeniden Düşünmek:2009 Yerel Seçimleri'nde İzleyici Motivasyonları Öz   PDF
Şükrü BALCI, Hüsamettin AKAR, Bünyamin AYHAN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2003): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TELEVİZYON YAPIMLARINDA EKİP ÇALIŞMASININ ONEMI: YÖNETMEN-KAMERA GRUBU İLETİŞİMİ Öz   PDF
Mediha Sağlık Terlemez
 
Cilt 3, Sayı 2 (2004): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TELEVİZYONDA HABER PROGRAMLARI, ŞİDDET VE ÇOCUK Öz   PDF
A.Şükrü KÜNÜÇEN
 
Cilt 3, Sayı 2 (2004): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TELEVİZYONUN ÇARPIŞAN KİŞİLİKLERİ: LARRY KING- FATİH ALTAYLI VE ÖNE ÇIKAN ERKEKLİKLERİ Öz   PDF
E.Nezih ORHAN
 
Cilt 1, Sayı 3 (2000): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TELEVİZYONUN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ; ÖRNEK PROGRAM: REALITY SHOW'LAR Öz   PDF
Aytekin CAN
 
Cilt 4, Sayı 3 (2006): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Televizyonun Uzaktan Eğitimde Kullanımı Öz   PDF
Müjgan BOZKAYA
 
Cilt 5, Sayı 1 (2007): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ The Approach Of The Sports Press To Public Relations Activities in Turkey Öz   PDF
Aydemir OKAY
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): SELÇUK İLETİŞİM THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS ICT AND MEDIA TOOLS IN LEARNING ENGLISH AND THEIR EMOTIONAL INTELLIGENCE Öz   PDF
Z. Zuhal Güven
 
Cilt 4, Sayı 1 (2005): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Toplam Kalite Yönetimi ve Örgüt İçindeki Yeri Öz   PDF
Mustafa AKDAĞ
 
Cilt 3, Sayı 2 (2004): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HALKLA İLİŞKİLER AÇISINDAN ANLAM VE ÖNEMİ Öz   PDF
Enderhan KARAKOÇ
 
Cilt 1, Sayı 3 (2000): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TOPLUMSAL BİLİM SÖYLEMİNDE YERELLİK Öz   PDF
Himmet Hülür
 
Cilt 1, Sayı 3 (2000): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TOPLUMSAL BİLİM SÖYLEMİNDE YERELLİK Öz
Himmet Hülür
 
Cilt 2, Sayı 2 (2002): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TOPLUMSAL BİR GRUBA YÖNELİK ŞİDDET TÜRÜ: MEDYA, ŞİDDET VE ÇOCUKLAR Öz   PDF
Güliz ULUÇ
 
Cilt 8, Sayı 1 (2013): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA TÜRKİYE YAZILI BASININDA ŞİDDET HABERLERİ VE HABER FOTOĞRAFLARI Öz   PDF
Devrim Deniz EROL
 
Cilt 7, Sayı 3 (2012): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİNEMAYA YANSIMASI: YENİDEN ÇEKİMLER ARACILIĞIYLA JAPON VE AMERİKAN SİNEMALARINDA KADININ TEMSİLİNE BİR BAKIŞ Öz   PDF
Zeynep Çetin ERUS, Hasan GÜRKAN
 
Cilt 1, Sayı 3 (2000): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TOPLUMSAL EYLEME KARŞI TEKNO-BİLİMSEL EYLEM Öz   PDF
Himmet Hülür
 
Cilt 9, Sayı 1 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TOPLUMSAL ŞİDDETİN AKTARIM YOLUYLA YENİDEN ÜRETİLMESİ: BASININ TELEVİZYONLAŞMASI BAĞLAMINDA ŞEFİKA ETİK CİNAYETİ Öz   PDF
Huriye TOKER, Derya ALTUN
 
Cilt 6, Sayı 4 (2011): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TRT Radyo Prodüktörlerinin Türkiye'de Kamusal RadyoProgramcılığı ve Popüler Radyo Programcılığı Üzerine Değerlendirmeleri Öz   PDF
Özgül BİRSEN, Özlem ÖZGÜR
 
Cilt 4, Sayı 4 (2007): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Tüketici İlgilenimini Ölçmek Öz   PDF
Vesile ÇAKIR
 
Cilt 6, Sayı 4 (2011): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Tüketici Olarak Çocuk ve Ailenin Satın Alma Kararlarına Etkisi Öz   PDF
Aşina GÜLARSLAN
 
Cilt 9, Sayı 1 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TÜKETİCİLERİN DAVRANIŞLARINDA ŞEKİLLENDİRİCİ BİR FAKTÖR OLARAK İSLAMİ BAĞLILIK Öz   PDF
İlgar SEYİDOV
 
Cilt 8, Sayı 1 (2013): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TÜKETİCİLERİN İNTERNET REKLAMLARINA YÖNELİK TUTUMLARI Öz   PDF
Fatma UÇAR
 
Cilt 1, Sayı 4 (2001): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ , EĞİTİMİ VE BİLİNÇLENDİRİLMESİNDE MEDYANIN ROLÜ VE ÖNEMİ Öz   PDF
Zakir AVŞAR
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ , EĞİTİMİ VE BİLİNÇLENDİRİLMESİNDE MEDYANIN ROLÜ VE ÖNEMİ Öz   PDF
Zakir AVŞAR
 
Cilt 3, Sayı 1 (2003): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TÜKETİM KÜLTÜRÜNDE SATIN ALMA DAVRANIŞININ OLUŞMASI Öz   PDF
Şule Tankut Tuğcu
 
Toplam 603 ögeden 451 - 500 arası << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


İndekslendiği Kaynaklar: