Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 2 (2000): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ BASININ SEÇMEN DAVRANIŞINI ETKİLEME SÜRECİ Öz   PDF
Zülfikar DAMLAPINAR
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ BATI AVRUPA'DA TÜRKÇE MEDYA: ALMANYA, FRANSA VE HOLLANDA Öz   PDF
Alev YÜCEL
 
Cilt 5, Sayı 4 (2009): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Baudrillard Perspektifinden Bir Kitle İletişim ve Sanat Aracı Olarak Simülasyon Evreninde Televizyon Öz   PDF
Ürün Yıldıran ÖNK
 
Cilt 6, Sayı 3 (2010): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Belediyelerin Halkla İlişkiler Çalışmalarında İnternet Kullanımı: Büyükşehir Belediyeleri Web Siteleri Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma Öz   PDF
M.Nejat ÖZÜPEK
 
Cilt 5, Sayı 4 (2009): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Belediyelerin Kamuyu Bilgilendirme Amaçlı SMS Kullanımına Muhtarların Bakışı Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Ahmet KALENDER, Ahmet TARHAN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2006): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Belgesel Sinemanın Doğruya Ulaşma Yolları Öz   PDF
Çoşkul YÜKSEL
 
Cilt 3, Sayı 3 (2004): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ BERGSON VE SİNEMA Öz   PDF
Hikmet SOFUOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 4 (2001): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ BESLENME İLETİŞİMİ Öz   PDF
Nurhan ÜNÜSAN
 
Cilt 4, Sayı 1 (2005): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Beyaz Eşya Sektöründeki Üretici Kuruluş ve Markaların İsim Bilinirlikleri Öz   PDF
Ömer BAKAN
 
Cilt 5, Sayı 3 (2008): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Bilgi İletişim Teknolojileri ve Ütopyan Bakış Açısı Öz   PDF
Beril Akıncı VURAL
 
Cilt 5, Sayı 3 (2008): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Bilgi Toplumu ve İletişim: Bilginin Yayılması Sürecinde Kitle İletişim Araçları ve İnternet Öz   PDF
Ümit ARKLAN
 
Cilt 7, Sayı 1 (2011): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ BİLGİSAYAR, İNTERNET VE VİDEO OYUNLARI ARASINDA ÇOCUKLAR Öz   PDF
Yaprak İŞÇİBAŞI
 
Cilt 3, Sayı 2 (2004): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ BİLGİSAYARDA (SAHNE VE DEKOR AMAÇLI) ÜRETİLEN SANAL UYGULAMALARIN UZAKTAN EĞİTİM TELEVİZYON PROGRAMLARINA UYARLANMASI Öz   PDF
Yücel GÜRSAÇ
 
Cilt 4, Sayı 1 (2005): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Bir Güzellik Miti Olarak İncelik ve Kadınlarla İlgili Beden İmgesinin Televizyonda Sunumu Öz   PDF
Gürsel Yaktıl OĞUZ
 
Cilt 6, Sayı 2 (2010): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Bir Halkla İlişkiler Fonksiyonu Olarak Bilgi Edinme Hakkı ve Belediyelerdeki Uygulamaları Öz   PDF
M.Nejat ÖZÜPEK, Necdet AKSOY
 
Cilt 2, Sayı 4 (2003): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK İNTERNET Öz   PDF
T. Volkan YÜZER
 
Cilt 4, Sayı 3 (2006): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Bir Kamu Denetim Sistemi Olarak Ombudsman ve Türkiye'de Uygulanabilirliği Öz   PDF
Ümit ARKLAN
 
Cilt 8, Sayı 3 (2014): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ BİR KURUMSAL İLETİŞİM STRATEJİSİ OLARAK KURUMSAL BLOGLAR Öz   PDF
Halit Buluthan Çetintaş
 
Cilt 1, Sayı 2 (2000): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ BİR OKULÖNCESİ TELEVİZYON PROGRAMINDA HEDEF TESPİTİ VE SÜREÇLER "SUSAM SOKAĞI ÖRNEĞİ" Öz   PDF
Aytekin CAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (1999): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ BİR RADYO ALICISININ SERENCMI Öz   PDF
Caner Arabacı
 
Cilt 7, Sayı 4 (2013): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ BİR SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ OLARAK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIMI İLE YALNIZLIK ARASINDAKİ Öz   PDF
Enderhan KARAKOÇ, Onur TAYDAŞ
 
Cilt 9, Sayı 1 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ BİR SOSYALLEŞME ARACI OLARAK YENİ MEDYA Öz   PDF
Alper ALTUNAY
 
Cilt 7, Sayı 1 (2011): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ BİR STATÜ TÜKETİMİ GÖSTERGESİ OLARAK IPHONE MARKALI AKILLI TELEFON ALGISI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Ebru GÖKALİLER, Ayda Sabucuoğlu AYBAR, Göker GÜLAY
 
Cilt 6, Sayı 1 (2009): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Bir Topluluk İletişim Modeli: İnternette Çocuk Radyosu Öz   PDF
Hamdi Serhat GÜNAY
 
Cilt 6, Sayı 1 (2009): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Bir Üçlemeyi, 'Modern- Geleneksel ve Kadın- Erkek' Karşıtlığında Yeniden Okumak: Gelin, Düğün, Diyet Öz   PDF
Defne Özour ÇÖLOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ BİRLEŞEN TEKNOLOJİLER, VİDEO VE FARKLI KULLANIM ALANLARI Öz   PDF
Rengin OZAN
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): Selçuk İletişim ÇAĞDAŞ NARKİSİSOS’LAR: FACEBOOK KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ve NARSİSİZM Öz   PDF
Tarkan OĞUZ
 
Cilt 7, Sayı 4 (2013): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ ÇAĞRI MERKEZLERİNDE DUYGUSAL EMEK VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Öz   PDF
Gülden ÖZKAN
 
Cilt 2, Sayı 3 (2002): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ ÇAĞRIŞIMIN DİL ÖĞRENİMİNDEKİ YERİ Öz   PDF
Bülent ÇİFTPINAR
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ ÇALIŞAN İNSANLARIN İLETİŞİM DİLİ Öz
Bülent ÇİFTPINAR
 
Cilt 3, Sayı 1 (2003): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ CEMAATÇİLİK: KAMUSAL ALANDA ORTAK İYİYİ ARAMAK Öz   PDF
Hikmet Kink
 
Cilt 4, Sayı 1 (2005): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Cennetten Çok Uzakta: Metinlerarası Bir Yolculuk Öz   PDF
Hasan AKBULUT
 
Cilt 9, Sayı 1 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ ÇEVRE EĞİTİMİNDE KAMUSAL HALKLA İLİŞKİLER VE STK'LAR İLE İŞBİRLİĞİ Öz   PDF
Elif ŞEŞEN
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Çevresel Aktivizm, Halkla İlişkiler ve Yeşil Aklama Üzerine Kuramsal Bir Bakış Öz   PDF
Aybike Pelenk ÖZEL
 
Cilt 9, Sayı 4 (2017): SELÇUK İLETİŞİM ÇEVRİMİÇİ SİYASAL İLETİŞİM ÜZERİNE BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ Öz   PDF
Övünç Meriç
 
Cilt 5, Sayı 4 (2009): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Çizgi Altı İletişim Faaliyetlerinin Niş Pazarlardaki Önemi ve Bir Alan Çalışması Öz   PDF
Gresi Sanje DAHAN
 
Cilt 8, Sayı 3 (2014): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ ÇİZGİ FİLMLERDE GRAFİK İFADE VE KONU AÇISINDAN KÜLTÜREL ETKİLER: TÜRK ÇİZGİ FİLM ÖRNEKLERİ Öz   PDF
Fethi Kaba
 
Cilt 6, Sayı 4 (2011): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Çocukların Marka Tercihleri ve Medya Tüketim Alışkanlıkları Öz   PDF
Hasret AKTAŞ, M.Nejat ÖZÜPEK, Hüseyin ALTUNBAŞ
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ ÇOK ÇEŞİTLİ MEDYA ORTAMLARINDA GENÇLERİN GELENEKSEL RADYO DİNLEME EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Sedat ÖZEL
 
Cilt 1, Sayı 1 (1999): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ CUMHURİYETİN İLANINA BASININ BAKIŞI Öz   PDF
Nurettin GÜZ
 
Cilt 1, Sayı 1 (1999): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ DAVRANIŞLARIN NEDENLERİNİ ALGILAMA: YÜKLEME KURAMLARI Öz   PDF
Abdullah Koçak
 
Cilt 4, Sayı 1 (2005): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Değişen Kültür Politikaları Değişen Film Denetleme Sistemleri Öz   PDF
Defne ÖZONUR
 
Cilt 1, Sayı 1 (1999): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER ANLAYIŞI VE UYGULAMASI Öz   PDF
Mehmet Fidan
 
Cilt 7, Sayı 3 (2012): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ DEMOKRAT PARTİ'NİN 1946 - 1950 YILLARI ARASINDAKİ HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİLERİ Öz   PDF
Makbule Evrim GÜLSÜNLER, Hülya Anakız ERTÜRK
 
Cilt 7, Sayı 2 (2012): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ DERGİ KAPAKLARINDA KULLANILAN HABER BAŞLIKLARININ DİLİ VE SÖYLEMİ: DİYET VE MODA HABERLERİ ARACILIĞIYLA OLUŞTURULAN KADIN KİMLİKLERİ Öz   PDF
Seda Sünbül OLGUNDENİZ, Ayşe ÇATALCALI
 
Cilt 7, Sayı 1 (2011): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Dergi Kapaklarında Kullanılan Haber Başlıklarının Dili ve Söylemi: Diyet ve Moda Haberleri AracılığıylaOluşturulan Kadın Kimlikleri Öz   PDF
Seda Sünbül OLGUNDENİZ, Ayşe ÇATALCALI
 
Cilt 9, Sayı 1 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ DERGİ TAM METNİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ TEK PDF DOSYASI) Öz   PDF
Tam Metin İndir
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): Selçuk İletişim DIGITALIZED YOUTH, KNOWLEDGE GAP, AND DIGITAL DIVIDE: A STUDY ON YOUNGSTERS’ MEDIA USE FOR OBTAINING DAILY NEWS Öz   PDF
Serra İnci ÇELEBİ
 
Cilt 9, Sayı 4 (2017): SELÇUK İLETİŞİM DİJİTAL HETEROTOPYALAR: “BAŞKA” BİR BAĞLAMDA YENİ MEDYA Öz   PDF
Göksel Göker
 
Cilt 9, Sayı 1 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ DİJİTAL OYUNLARA "OYUN TÜRÜ" YAKLAŞIMLARININ SORUNLARI: "PLATFORM OYUNLARI" TÜRÜ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Kerem Yavuz DEMİRBAŞ
 
Toplam 603 ögeden 51 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


İndekslendiği Kaynaklar: