Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 4 (2001): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ DİL YAŞANILANMASI GEREKEN BİR SÜREÇTİR Öz   PDF
Bülent ÇİFTPINAR
 
Cilt 5, Sayı 1 (2007): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Distopyan Perspektiften Bilgi İletişim Teknolojileri ve İnsanlığın Geleceği Öz   PDF
Z.Beril Akıncı VURAL, Uğur BAKIR
 
Cilt 8, Sayı 1 (2013): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ DİYALOJİK İLETİŞİM ÇERÇEVESİNDEN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI Öz   PDF
Aslı YAĞMURLU
 
Cilt 3, Sayı 4 (2005): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Diyarbakır'da Seçmen Davranışı ve Seçmen Davranışının Oluşmasında Yerel Medyanın Rolü Öz   PDF
Rüstem ERKAN, Mazhar BAĞLI
 
Cilt 4, Sayı 2 (2006): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Doğunun Paradoksu, Batının Özdeşliği ve Çağdaş Anlatı Sineması Öz   PDF
Hakan SAVAŞ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2000): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ DÖNÜŞÜM VE HAYAL: KİTLESEL SEFERBERLİK SÜREÇLERİNDE ETNİK KİMLİĞİN OLUŞUMU Öz   PDF
Himmet HÜLÜR
 
Cilt 8, Sayı 1 (2013): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ DÖRDÜNCÜ GÜÇ MEDYADAN BEŞİNCİ GÜÇ İNTERNETE:DEMOKRATİK BİR DÖNÜŞÜM MÜ YAŞANIYOR? Öz   PDF
İlker ERDOĞAN
 
Cilt 4, Sayı 1 (2005): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Dünya Basınında Türkiye İmajı: Güney Kore Örneği Öz   PDF
Selçuk ÇOLAKOĞLU, Bengü Emine ÇOLAKOĞLU
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): SELÇUK İLETİŞİM DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA OBEZİTE İLE MÜCADELE BAKANLAR KONFERANSININ ÖNCESİ VE SONRASINDA OBEZİTENİN GAZETELERDE SUNUMU Öz   PDF
Fırat Adıyaman
 
Cilt 2, Sayı 3 (2002): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE BASININ GELİŞİMİ İLE TÜRK BASININDA SPORUN HABER ÖĞELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz   PDF
Ahmet Yalçın KAYA
 
Cilt 8, Sayı 2 (2014): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ DÜNYANIN TEKNOLOJİK VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜ: KUROSAWA'NIN ZAMANA AİT 'DÜŞLER'İ Öz   PDF
Meral SERASLAN
 
Cilt 7, Sayı 1 (2011): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ DÜNYAYA AMERİKA'NIN GÖZÜYLE BAKMAK: AMERİKAN BASININDA ULUSLARARASI HABERLER 2007-2009 Öz
Banu AKDENİZLİ
 
Cilt 6, Sayı 3 (2010): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Durumsal Kriz İletişimi Teorisinin Türk Eczacılar Birliği (TEB) Örnek Olayı Çerçevesinde İncelenmesi Öz   PDF
B.Pınar ÖZDEMİR, Melike Aktaş YAMANOĞLU
 
Cilt 5, Sayı 3 (2008): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Düşünce mi, Eğlence mi? Türkiye'de Televizyon Belgesellerine Eleştirel Bir Bakış Öz   PDF
Ahmet OKTAN
 
Cilt 8, Sayı 3 (2014): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ DUVARA KARŞI VE ZENNE FİLMLERİNE DRAMATURJİK BİR YAKLAŞIM Öz   PDF
Burak Medin
 
Cilt 1, Sayı 4 (2001): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ EDEBİYAT VE SİNEMA Öz   PDF
Ahmet GÖGERCİN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2003): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ EDEBİYAT VE SİNEMA İLİŞKİSİNDE FARKLI BİR ÖRNEK: ROGER GRENİER'İN 'SİNE ROMAN'I Öz   PDF
Ahmet Gögercin
 
Cilt 1, Sayı 1 (1999): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ EDWARD L. THORNDIKE : ÇAĞRIŞIMCILIK Tarihi Kökeni Öz   PDF
Mustafa Özodaşık
 
Cilt 2, Sayı 3 (2002): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ EĞİTİM SENARYOSU ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER -BİR SİSTEMLER YAKLAŞIMI Öz   PDF
Coşgül YÜKSEL
 
Cilt 6, Sayı 2 (2010): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ E-Halkla İlişkiler ve Bakanlık Uygulamaları Öz   PDF
Aslı YAĞMURLU
 
Cilt 4, Sayı 4 (2007): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Ekşi Sözlük: Postmodern Elektronik Kültür Öz   PDF
Emet GÜREL, Mehmet YAKIN
 
Cilt 2, Sayı 4 (2003): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ EMPERYALİZMİN KÜRESELLEŞME BOYUTUNDA MODERNLEŞME SÜRECİNE ETKİLERİ VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ EMPERYALİST DÜŞÜNCELER VE İMAJLARIN YAYILIŞ SÜRECİNDEKİ FONKSİYONLARI Öz   PDF
Sedat Şimşek
 
Cilt 5, Sayı 2 (2008): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Endüstrileşme Olgusu ve Endüstriyel Reklamcılık Öz   PDF
Ergun TUNÇKAN
 
Cilt 4, Sayı 4 (2007): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Enformasyon Toplumu Bağlamında Türkiye Öz   PDF
Celalettin AKTAŞ
 
Cilt 3, Sayı 3 (2004): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ ERKEN CUMHURİYET YILLARINDA SİNEMA KONUSUNDA BAŞARISIZ KALMIŞ İKİ GİRİŞİM: ÇEKİLEMEYEN İKİ PROPAGANDA FİLMİ (1939) ve İBRET YERLERİ PROJESİ (1923) Öz   PDF
Serdar ÖZTÜRK
 
Cilt 4, Sayı 2 (2006): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Eskişehir Basını Neden Traj Kazanıyor? Öz   PDF
Erkan YÜKSEL
 
Cilt 4, Sayı 3 (2006): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Eskişehir Ölçeğinde Yerel Gazete Okuma Alışkanlığı ve Okur Beklentileri Üzerine Bir Alan Araştırması Öz   PDF
Erkan YÜKSEL
 
Cilt 8, Sayı 3 (2014): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ ETKİLEŞİMLİ TELEVİZYON GELENEKSEL TELEVİZYONA KARŞI: TELEVİZYON İZLEYİCİSİ NE İSTER? Öz   PDF
Birgül Taşdelen, Mehmet Kesim
 
Cilt 9, Sayı 1 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ FACEBOOK'TA BENLİK SUNUMU VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ Öz   PDF
Fatma UÇAR
 
Cilt 4, Sayı 3 (2006): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Felsefi Eleştiri ve Ömer Kavur'un “Karşılaşma” Adlı Filminin Felsefi Eleştirisi Öz   PDF
Hakan SAVAŞ
 
Cilt 4, Sayı 4 (2007): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Film Endüstrisi ve Dağıtım: 1990 Sonrası Türk Sinemasında Dağıtım Sektörü Öz   PDF
Zeynep Çetin ERUS
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): SELÇUK İLETİŞİM FİLMLERDE MÜZİK KULLANILMAMASININ ANLATIMSAL ETKİLERİ: ÖRNEKLER, ANALİZLER Öz   PDF
Mustafa Sözen
 
Cilt 3, Sayı 1 (2003): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ FOTOĞRAF SANAT İLİŞKİSİ Öz   PDF
Ahmet İmançer
 
Cilt 8, Sayı 3 (2014): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ FOUCAULT'UN BİYOPOLİTİKA KAVRAMI BAĞLAMINDA MODA VE BEDEN: VOUGE DERGİSİ ÜZERİNDEN BİR SÖYLEM ANALİZİ Öz   PDF
Özlem Kalan
 
Cilt 3, Sayı 3 (2004): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ FRANKENSTEIN VE ORLAN: SİNEMA VE PERFORMANS SANATINDA TEKNOFOBİ Öz   PDF
Ayşegül GÜÇHAN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2006): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Gazete Haberlerinde Etik Standartların Yükseltilmesinde Okur Temsilcinin Rolü Öz   PDF
Nejdet ATABEK
 
Cilt 9, Sayı 1 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ GAZETECİLER VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMACILARI ARASINDAKİ GERGİN İLİŞKİNİN KODLARI: GAZETECİLER VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMACILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Burcu ÖKSÜZ, Elif Korap ÖZEL
 
Cilt 6, Sayı 2 (2010): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Gazeteciliğin Dönüşümü: Yöndeşen Ortam ve Yöndeşen Gazetecilik Öz   PDF
Besim YILDIRIM
 
Cilt 3, Sayı 4 (2005): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Gazetelerde Görsel Tasarım Yanlılığı Öz   PDF
Sibel ONURSOY
 
Cilt 7, Sayı 2 (2012): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ GAZETELERDE YAYINLANAN SİYASİ KARİKATÜRLERİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ: 2011 GENEL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Mehmet Oğulcan TURAN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2006): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Gece Yolculuğu Filminde İletişimsizlik ve Yalnızlık Öz   PDF
Halim ESEN
 
Cilt 4, Sayı 4 (2007): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Geleneksel Habercilikten İnternet Haberciliğine Geçiş Sürecinde Spor Basını Öz   PDF
Mete KAZAZ
 
Cilt 4, Sayı 3 (2006): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Gelişen Teknolojiler, Öğrenen Örgütler ve Halkla İlişkiler Öz   PDF
Sirel GÖLÖNÜ
 
Cilt 7, Sayı 2 (2012): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ GEMİDE VE BORNOVA BORNOVA FİLMLERİ BAĞLAMINDA YENİ TÜRK SİNEMASI'NDA ANTİKAHRAMANIN YÜKSELİŞİ Öz   PDF
Tuğba ELMACI
 
Cilt 3, Sayı 3 (2004): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA ÖRGÜTÜ YÖNETİCİLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNE ETKİSİ Öz   PDF
Özden TAŞGIN
 
Cilt 7, Sayı 3 (2012): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARA İLİŞKİN TARTIŞMALARIN TÜRK BASININDA ÇERÇEVELENMESİ Öz   PDF
Seyhan AKSOY
 
Cilt 4, Sayı 1 (2005): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Globalleşen Dünyada Bir Siyasal İkna Unsuru Olarak Vaatler (3 Kasım 2002 Türkiye Milletvekili Genel Seçimleri İle 2 Kasım 2004 ABD Başkanlık Seçimleri Karşılaştırmalı Örneğiyle) Öz   PDF
Basri BARUT, C.Sinan ALTUNDAĞ
 
Cilt 1, Sayı 4 (2001): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ GLOBALLEŞME -YERELLEŞME VE MEDYA Öz   PDF
Metin IŞIK
 
Cilt 7, Sayı 4 (2013): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ GOLF TURİSTLERİNİN SEYAHAT GÜDÜLERİNE ve BİLGİ KAYNAKLARINA DAYALI İLETİŞİM STRATEJİLERİ: BELEK UYGULAMASI Öz   PDF
Mine OYMAN, HAKAN YILMAZ
 
Cilt 3, Sayı 4 (2005): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Görsel / İşitsel Bir Dil: Video Klip Öz   PDF
Feridün AKYÜREK
 
Toplam 603 ögeden 101 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


İndekslendiği Kaynaklar: