Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 2 (2008): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Görsel-İşitsel İletişim Alanının Düzenlenmesinde Yeni Eğilimler ve RTÜK Öz   PDF
Metin IŞIK
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): SELÇUK İLETİŞİM GÖRSEL-İŞİTSEL MEDYADA SAĞLIK - GÜVENLİK HALLERİ: TARTIŞILMASI GEREKEN BİR ALAN OLARAK KAMU SPOTU Öz   PDF
Hakan Aytekin
 
Cilt 4, Sayı 3 (2006): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Gösteri Dünyasında Kadın Oyunculara Yönelik Cinsiyetçi Yaklaşım ve Bir Örnek Olay: Fat Actress Öz   PDF
N.Aysun YÜKSEL
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): Selçuk İletişim GÖZETİM TOPLUMUNUN GÜMÜMÜZ TÜKETİM DİNAMİKLERİ BAĞLAMINDA YENİDEN YORUMLANMASINA İLİŞKİN BİR İNCELEME Öz   PDF
Barbaros SÖNMEZ
 
Cilt 6, Sayı 1 (2009): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Güçlendirme Bağlamında İnternetin Hasta-Hekim İlişkilerine Etkisi Öz   PDF
Ayşe TEKİN, Ersin KAYA, Mustafa DEMİREL, S.Özbek YAZICI
 
Cilt 5, Sayı 1 (2007): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Gümüş Bromür'den Görüntünün Sayısallaştırılmasına Öz   PDF
Faruk UĞURLU
 
Cilt 4, Sayı 2 (2006): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Günlük Yaşamda İnternet ve Medya İlişkileri Öz   PDF
T.Volkan YÜZER
 
Cilt 6, Sayı 3 (2010): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Güzellik Kadınlar İçin Nasıl Vaade Dönüşür: Kadın Dergilerindeki Kozmetik Reklamları Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
Gürsel Yaktıl OĞUZ
 
Cilt 2, Sayı 4 (2003): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ HABER SİTELERİNDE İÇERİK VE TASARIMA YÖNELİK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİNE BİR YAKLAŞIM Öz   PDF
Halil İbrahim Gürcan
 
Cilt 2, Sayı 2 (2002): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ HABER AJANSI Öz   PDF
Atilla GİRGİN
 
Cilt 6, Sayı 1 (2009): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Haber Değeri ve Televizyon Haberciliğinin Siyasal İletişim Üzerindeki Etkileri: Şişli- Ayazağa Köyü Sakinlerinin Televizyon Haberlerini Okuma Biçimleri Üzerine Bir Alımlama Çalışması Öz   PDF
E.Gülbuğ EROL
 
Cilt 2, Sayı 4 (2003): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ HABER SÖYLEMİ İÇİNDE YAPILANDIRILMIŞ ÖRTÜLÜ NESNELLİK İHLALLERİ Öz   PDF
Mustafa Şeker
 
Cilt 3, Sayı 4 (2005): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Haber Yapma Sürecinin Belirleyici Unsurları ve Basın Ahlakı Öz   PDF
Deniz KILIÇ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ HABERLER Öz   PDF
Bilge Gürsoy
 
Cilt 7, Sayı 2 (2012): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ HAFTA SONU EKLERİNDE MEKN TASARIMLARI Öz   PDF
Filiz Bilgin ÜLKEN
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): Selçuk İletişim HAKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK INSTAGRAM: SOSYAL MEDYA KULLANAN 50 ŞİRKET ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Nagihan TUFAN YENİÇIKTI
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ HALKA DOĞRU MU YOKSA ŞİRKET-DEVLETLEŞMEYE DOĞRU MU Öz   PDF
Tolga KILIÇ
 
Cilt 5, Sayı 3 (2008): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Halkla İlişkiler Aracı Olarak İnternet ve Markaya Katkısı Öz   PDF
Mehmet FİDAN
 
Cilt 4, Sayı 4 (2007): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Halkla İlişkiler Bakış Açısından Kriz Durumlarında İnternetin Rolü ve İnternet Kriz Planlaması Öz   PDF
Başak SOLMAZ
 
Cilt 2, Sayı 2 (2002): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİNDE TEORİ-PRATİK DENGESİ BAKIMINDAN TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ Öz   PDF
Ömer BAKAN
 
Cilt 2, Sayı 3 (2002): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ İÇİNDE KAMUOYU ARAŞTIRMALARININ YERİ Öz   PDF
Ömer BAKAN
 
Cilt 2, Sayı 4 (2003): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ VE BASIN Öz   PDF
M. Nejat Özüpek
 
Cilt 2, Sayı 3 (2002): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN BAŞARIYA ETKİSİ: ÖRNEK KURULUŞ BAYINDIR TIP MERKEZİ Öz   PDF
Kadir Canöz
 
Cilt 8, Sayı 3 (2014): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ HALKLA İLİŞKİLER VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İLİŞKİSİ: KURUMSAL MI SOSYAL Mİ? Öz   PDF
Burcu Öksüz
 
Cilt 6, Sayı 2 (2010): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Halkla İlişkilerde Kavramlar, Sınırlar, Sorunlar Öz   PDF
Nuran YILDIZ
 
Cilt 4, Sayı 4 (2007): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Halkla İlişkilerde Tanıma ve Tanıtma Aracı Olarak İnternet:Belediyelerin Web Sayfaları Üzerine Bir Analiz Öz   PDF
Ahmet TARHAN
 
Cilt 6, Sayı 3 (2010): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Halkla İlişkilere Farklı Bir Yaklaşım: İlişki Yönetimi Öz   PDF
Hüsamettin AKAR
 
Cilt 9, Sayı 4 (2017): SELÇUK İLETİŞİM HALKLA İLİŞKİLERİ POSTKOLONYAL PERSPEKTİFLE YENİDEN DÜŞÜNMEK Öz   PDF
Ebru Akçay
 
Cilt 3, Sayı 4 (2005): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Halkla İlişkileri Sorgulamak Öz   PDF
Aylin PİRA, Fusun KOÇABAŞ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ HALKLA İLİŞKİLERIN BİR ALANI OLARAK KRİZ YÖNETİMİ Öz   PDF
Ayla Okay
 
Cilt 5, Sayı 1 (2007): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Hastanelerde Bir Tanıtım Aracı Olarak Web Siteleri: İzmir İli Eğitim Hastaneleri Ve Özel Hastanelerin Kurumsal Web Sitelerinin Kıyaslamalı Analizi Öz   PDF
Nilay Başok YURDAKUL, Burcu ÖKSÜZ
 
Cilt 6, Sayı 1 (2009): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Havacılık Ortamlarında İletişim Biçimleri Öz   PDF
Hülya ERGÜL
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ HEDEF KİTLEYE ULAŞMADA ETKİLİ BİR ARAÇ: SPONSORLUK Öz   PDF
Erdem TAŞDEMİR
 
Cilt 6, Sayı 4 (2011): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Hitler Döneminde Propaganda Aracı Olarak Radyo Öz   PDF
Metin KASIM
 
Cilt 5, Sayı 3 (2008): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Hollywood Sineması'nın Yeni Oryantalist Söylemi ve 300 Spartalı Öz   PDF
Zehra YİĞİT
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): SELÇUK İLETİŞİM HOLLYWOOD SİNEMASINDA KAHRAMANIN DÖNÜŞÜMÜ: ROCKY BALBOA’NIN FİZİKSEL, PSİKOLOJİK, KÜLTÜREL VE İDEOLOJİK DEĞİŞİMİ Öz   PDF
Gökhan Gültekin
 
Cilt 7, Sayı 3 (2012): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ HÜRRİYET A.Ş. ÖRNEĞİNDE YENİ MEDYA SEKTÖRÜ VE ÇOKULUSLAŞMA PRATİKLERİNİN TEMEL EĞİLİMLERİ* Öz   PDF
Emre CANPOLAT
 
Cilt 4, Sayı 3 (2006): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ İçerik Analizi Çalışmalarında Örneklem Sorunu Öz   PDF
Abdullah KOÇAK, Özgür ARUN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2007): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ İdris Küçükömer'in Siyasal Tezleri Bağlamında AKP ve CHP Parti Programlarının Analizi Öz   PDF
Süleyman Hakan YILMAZ
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA ÇERÇEVELEME PARADİGMASI: SON DÖNEME AİT BİR İNCELEME Öz   PDF
Hüseyin ÖZARSLAN, M. Salih GÜRAN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2008): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ İletişim Biçimi ve Ortamı Olarak Görsel Kimlik Öz
M.Kazım SEZGİN
 
Cilt 5, Sayı 4 (2009): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ İletişim Doyumu Boyutları İle Örgütlenme Yapısı İlişkisi: Selçuk Üniversitesi Akademisyenleri Örneği Öz   PDF
Birol GÜLNAR
 
Cilt 6, Sayı 2 (2010): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ İletişim Etiği ve Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Etik Kurallarına Bakışı Öz   PDF
Makbule Evrim GÜLSÜNLER
 
Cilt 1, Sayı 4 (2001): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ İLETİŞİM FAKÜLTELERİ VE SORUNLAR Öz   PDF
Asaf Varol
 
Cilt 4, Sayı 1 (2005): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ İletişim Fakültelerinin Ortak Örgütlenmesine Yönelik Bir Proje Önerisi: “Türk Kamuoyu Araştırmaları Ağı” Öz   PDF
Ahmet KALENDER, Nurullah TABAKÇI
 
Cilt 8, Sayı 3 (2014): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM DOYUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMES Öz   PDF
Özlem Güllüoğlu Işık, Ömer Faruk Koçak
 
Cilt 3, Sayı 1 (2003): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ iletişim fakültesi radyo-televizyon-sinema BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİĞE OLAN İLGİLERİ Öz   PDF
Z. Seçkin Gökbudak, Ramiz Gökbudak
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ İLETİŞİM İŞLEVLERİ SORMACASI'NIN TÜRKÇE VERSİYONU İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Öz   PDF
Evrim Genç KUMTEPE, Mestan KÜÇÜK
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): Selçuk İletişim İLETİŞİM KORKUSU VE İNTERNET KULLANIMI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI Öz   PDF
Mustafa ŞAHİN, Birol GÜLNAR
 
Cilt 6, Sayı 4 (2011): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ İletişim Meslek Lisesi Öğrencilerinin Empatik İletişim Beceri Düzeylerinin İncelenmesi (Ankara İl Örneği) Öz   PDF
Yasemin KARCI
 
Toplam 603 ögeden 151 - 200 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


İndekslendiği Kaynaklar: