Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 2 (2008): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Kurum Kültürü Analizi: Reklam Hizmet Ajansına Yönelik Bir Araştırma Öz   PDF
Z.Beril Akıncı VURAL, Mikail BAT
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): Selçuk İletişim KURUM KÜLTÜRÜ VE DEĞERLERİNE YÖNELİK ÇALIŞAN FARKINDALIĞI: ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Öz   PDF
Çağlar GENÇ
 
Cilt 5, Sayı 3 (2008): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Kurumsal Başarının Önündeki Engel: Zehirli ( Toksik) İletişim Öz   PDF
Ayşen Temel EĞİNLİ, Selim BİTİRİM
 
Cilt 5, Sayı 2 (2008): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Kurumsal İletişim Kalitesinin Oluşmasında Yöneticilerin Geribildirim Verme Becerilerinin Etkisi Öz   PDF
Deniz TAŞÇI, Erhan EROĞLU
 
Cilt 5, Sayı 3 (2008): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Kurumsal İtibar Riski Yönetimi: Halkla İlişkilerin Rolü Öz   PDF
Ebru UZUNOĞLU, Burcu ÖKSÜZ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2007): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Kurumsal Reklamlarda Göstergeler Aracılığıyla Marka Kimliğinin İletilmesi Öz   PDF
Sinem YEYGEL, Mehmet YAKIN
 
Cilt 6, Sayı 3 (2010): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kurumsal İmaj ve Satın Alma Kararı Üzerindeki Etkileri Öz   PDF
Şenay YAVUZ
 
Cilt 7, Sayı 1 (2011): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMININ PAYDAŞ TEORİSİ VE İLETİŞİM YAKLAŞIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BANKALARIN BASIN BÜLTENLERİNE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ Öz   PDF
Cihan BECAN
 
Cilt 9, Sayı 4 (2017): SELÇUK İLETİŞİM KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KSS) ÇALIŞMALARINDA İŞBİRLİĞİ: “Akbank, Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası Üzerine Bir Değerlendirme” Öz   PDF
Zühal Fidan, Zülfiye Acar Şentürk
 
Cilt 6, Sayı 3 (2010): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Yeni Yaklaşımlar ve Tartışılan Konular Öz   PDF
Tuğçe GÜREL
 
Cilt 8, Sayı 1 (2013): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA KURUMSAL YÖNETİŞİM: KAVRAMIN DOĞUŞU, GELİŞİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Gaye Aslı SANCAR
 
Cilt 9, Sayı 1 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ KURUMSAL YÖNETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER: HALKLA İLİŞKİLER UZMANLARIYLA NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Sibel HOŞTUT
 
Cilt 8, Sayı 1 (2013): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ KUŞAKLARARASI İLETİŞİM FARKLILIĞI: BİLİM TEKNOLOJİ VE YENİLİK HABERLERİ ÜZERİNDEN BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI Öz   PDF
Sema Yıldırım BECERİKLİ
 
Cilt 7, Sayı 4 (2013): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ KUYU FİLMİNDEKİ ARZU KAVRAMININ LACANCI PSİKANALİTİK YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜMLENMESİ Öz   PDF
Mehmet Oğulcan TURAN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ L'INFLUENCE DES MOYENS DE COMMUNICATION SUR LA CULTURE TURQUE Öz   PDF
Özgür GÖNENÇ
 
Cilt 3, Sayı 4 (2005): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ li Kararname ve Basın Öz   PDF
Asuman TEZCAN
 
Cilt 9, Sayı 1 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ LİDERLER VE TAKİPÇİLERİ: SİYASİ PARTİ LİDERLERİNİN TWİTTER PERFORMANSLARI VE TAKİP İLİŞKİSİ Öz   PDF
Savaş KESKİN, Mehmet Ferhat SÖNMEZ
 
Cilt 5, Sayı 4 (2009): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Lütfi Ömer Akad ve Yalnızlar Rıhtımı (1959): Biçemsel Bir Analiz Öz   PDF
S.Serhat SERTER
 
Cilt 4, Sayı 2 (2006): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Magazin Medyası ve Gençliğin Nevrotik Evrimi Pop Star, Biz Evleniyoruz, Sevda Masalı v.b. Yarışma Programlarına Eleştirel Bir Bakış Öz   PDF
Hüseyin KÖSE
 
Cilt 1, Sayı 3 (2000): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ MEDIATIC DISTORTION OF SOCIAL CONSERVATISM OVERLAPPING WITH POLITICAL CONSERVATISM Öz   PDF
M. Said Doğan
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ MEDYA DEMOKRASİ İLİŞKİSİ VE TÜRK MEDYASI'NDA REFAH PARTİSİ İMAJI Öz   PDF
Tülay Bektaş
 
Cilt 1, Sayı 1 (1999): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ MEDYA GÜNDEM KURMASI VE KAMUOYU: BİR BAĞLANTI VAR MI? Öz   PDF
Zülfikar Damlapınar
 
Cilt 1, Sayı 4 (2001): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ MEDYA GÜNDEM KURMASI VE MEDYA MANİPÜLÜSYONU Öz   PDF
Zülfikar DAMLAPINAR
 
Cilt 7, Sayı 3 (2012): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ MEDYA OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI VE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ'NDE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Başak SOLMAZ, R.Ayhan YILMAZ
 
Cilt 8, Sayı 2 (2014): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ TERCİHLERİNE GÖRE İLKÖĞRETİMDEKİ ÇOCUKLARIN MEDYA TUTUMLARI VE DAVRANIŞLARI Öz   PDF
Zülfikar DAMLAPINAR
 
Cilt 7, Sayı 3 (2012): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNİ ALAN VE ALMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA İZLEME DAVRANIŞLARINDAKİ FARKLILIKLARIN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Hamza ÇAKIR
 
Cilt 3, Sayı 4 (2005): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Medya ve Demokrasi Paradoksu: Medya Yoluyla Demokrasinin Tehdit Edilmesi Öz   PDF
Metin IŞIK
 
Cilt 7, Sayı 4 (2013): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ MEDYA YAKINSAMASI: HIZLI YANIT VEREN KOD ARACILIĞIYLA GELENEKSEL GAZETENİN, ÇEVRİMİÇİ GAZETE İLE ARTAN REKABET POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA Öz   PDF
Celalettin AKTAŞ
 
Cilt 4, Sayı 3 (2006): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Medyada İmajiner Kimliğin Kurgulanma Biçimleri: Bir Model Olarak Yıldız Olgusu Öz   PDF
Dilek İMANÇER, Pınar Özgökbel BİLİS, Mehmet YILMAZ
 
Cilt 2, Sayı 3 (2002): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ MEDYADA KLASİK ETİK KODLAR BİR İLLÜZYON MU? Öz   PDF
Zakir AVŞAR
 
Cilt 8, Sayı 2 (2014): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ MEDYANIN KRİTİK VE SÜREĞEN DÖNEMECİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN MEDYA HABERLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Öz   PDF
Şükrü BALCI, Onur BEKİROĞLU
 
Cilt 8, Sayı 1 (2013): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ MEDYANIN SAVAŞ SÖYLEMLERİ: BARIŞ GAZETECİLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN ANAAKIM VE ALTERNATİF HABER MEDYASINDA SURİYE SORUNU Öz   PDF
A.Fulya ŞEN
 
Cilt 6, Sayı 1 (2009): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Medya-Siyaset- İktidar Üçgeninde Medya Gerçeği Öz   PDF
Sedat ŞİMŞEK
 
Cilt 4, Sayı 4 (2007): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Medyatik Gerçeklikte Kimlik Temsilleri: Televizyon Haberlerinin Aktörleri Üzerine Düşünceler Öz   PDF
Sibel KARADUMAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (1999): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ MEDYAYA YENİ DÜZEN DEVLET-MEDYA İLİŞKİLERİNDE YENİ KURAMSAL EĞİLİMLER Öz   PDF
Murat Sadullah ÇEBÃŽ
 
Cilt 4, Sayı 2 (2006): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Medyaya Yönelik Kuramsal Tanımlamalarla İlgili Muhabirlerle Yapılan Saha Araştırması Öz   PDF
Ömer ÖZER
 
Cilt 8, Sayı 2 (2014): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ MEDYAYLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL WEB SAYFALARININ KULLANIMI: HALKLA İLİŞKİLER ODAKLI BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Ahmet TARHAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (1999): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ MESAJ STRATEJİLERİNİN PLANLANMASINDA SİYASAL TUTUM VE MOTİVASYON ÖLÇÜMLERİNİN ÖNEMİ Öz   PDF
Ahmet Kalender
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): SELÇUK İLETİŞİM MEŞŞAİ FİLOZOFLARDAKİ METODOLOJİK ZENGİNLİK Öz   PDF
Cengiz Anık
 
Cilt 2, Sayı 4 (2003): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ MİLLİYET, MAHMUT SOYDAN VE DEVLETÇİLİK TARTIŞMALARI Öz   PDF
Gül Karagöz Kızılca
 
Cilt 9, Sayı 4 (2017): SELÇUK İLETİŞİM MODERN YAŞAMDA DİNİ DEĞERLERİN TELEVİZYONDA TEMSİLİ: “NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR” PROGRAMI ÖRNEĞİ Öz   PDF
Ali Emre Bilis
 
Cilt 3, Sayı 2 (2004): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ MODERN YÖNETİM ANLAYIŞI KAPSAMINDA KURUM KÜLTÜRÜNÜN YARATICILIĞA ETKİSİ VE İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ Öz   PDF
Müge ELDEN
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): SELÇUK İLETİŞİM MODERNIZATION AND WOMAN IDENTITY IN POLITICAL COMMUNICATION Öz   PDF
Ceren Yegen
 
Cilt 3, Sayı 4 (2005): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Muhalif Bir Gazete: “Mücadele” (1931) Öz   PDF
Serdar ÖZTÜRK
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ MUKAYESELİ HUKUK AÇISINDAN FİLM DENETİM SİSTEMLERİ VE 3257 SAYILI SİNEMA, VİDEO ve MÜZİK ESERLERİ KANUNUNUN GETİRDİĞİ SİSTEM Öz   PDF
Ahmet ÇİFTÇİ
 
Cilt 2, Sayı 3 (2002): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ MUSTAFA KEMAL PAŞANIN MİLLÃŽ MÜCADELE LEHİNE KAMUOYU OLUŞTURMA ÇABALARI: BAZI İSTANBUL GAZETELERİ MUHABİRLERİYLE YAPTIĞI MÜLKAT VE VERDİĞİ DEMEÇLER Öz   PDF
Osman AKANDERE
 
Cilt 7, Sayı 1 (2011): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ NEO-KEMALİST BİR HAREKET: CUMHURİYET MİTİNGLERİ Öz   PDF
Gökçe Zeybek KABAKCI
 
Cilt 5, Sayı 1 (2007): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Neo-Liberal Toplumlarda Düzenleyici Devlet Anlayışı ve Görsel-İşitsel İletişim Alanında Bağımsız Düzenleyici Üst Kurullar: RTÜK Örneği Öz   PDF
Hülya ÖZTEKİN
 
Cilt 9, Sayı 1 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ NURİ BİLGE CEYLAN SİNEMASININ ANLATISAL DÖNÜŞÜMÜ: FOTOĞRAFİK ANLATIMDAN, ÖYKÜSEL ANLATIMA Öz   PDF
Pelin Erdal AYTEKİN
 
Cilt 8, Sayı 2 (2014): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ OBEZİTE KONUSU BASINDA NASIL ÇERÇEVELENMEKTEDİR? Öz   PDF
Erkan YÜKSEL, Fırat ADIYAMAN, Duygu KEÇELİ, Özlem DORUK, Özlem YAVUZ, Beyza KASDEMİR
 
Toplam 603 ögeden 301 - 350 arası << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


İndekslendiği Kaynaklar: