Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3, Sayı 3 (2004): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ ÖĞRENEN ORGANİZASYONLARDA DUYGUSAL ZEKA KAVRAMI Öz   PDF
Şebnem ASLAN
 
Cilt 1, Sayı 4 (2001): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ ÖRGÜT İKLİMİ Öz   PDF
Serdar ÖGE
 
Cilt 1, Sayı 2 (2000): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ OLUŞUMUNDA ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİM VE KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ: BEĞENDİK A.Ş. ÖRNEĞİ Öz   PDF
Sema Yıldırım Becerikli
 
Cilt 1, Sayı 2 (2000): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ ÖRGÜTLENME VE HALKLA İLİŞKİLERDE ÖRGÜTLENME MODEL DENEMELERİ: MATRİS ÖRGÜT KAVRAMI Öz   PDF
Hanife GÜZ
 
Cilt 1, Sayı 4 (2001): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ ÖRGÜTSEL ETKİNLİĞİN SAĞLANMASINDA İŞGÖREN-İŞ UYUMUNUN ERGONOMİK ANALİZİ Öz   PDF
Serdar ÖGE
 
Cilt 5, Sayı 4 (2009): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Örgütsel İletişim Sürecinde Yöneticilerin Duygularını Yönetebilme Yeterlilikleri Öz   PDF
Yavuz TUNA
 
Cilt 6, Sayı 1 (2009): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Örgütsel İletişimde Duygusal Zekanın Rolü: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma Öz   PDF
Şirvan Şen DEMİR, Mahmut DEMİR
 
Cilt 6, Sayı 3 (2010): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Örgütsel İletişimin İşgörenlerin Duygu Gösterimlerinin Yönetimine Olan Etkisi Öz   PDF
Erhan EROĞLU
 
Cilt 3, Sayı 1 (2003): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ ÖRGÜTSEL ÖĞRENME VE SÜREKLİ GELİŞME Öz   PDF
Beril Akıncı Vural
 
Cilt 1, Sayı 3 (2000): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ OSMANLI BASINI Öz   PDF
Nurettin GÜZ
 
Cilt 7, Sayı 3 (2012): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ OSMANLI DÖNEMİNDE BOSNA HERSEK'TE ÇIKAN İLK ÖZEL TÜRKÇE GAZETE GÜLŞEN-İ SARAY Öz   PDF
Salih SEYHAN
 
Cilt 4, Sayı 3 (2006): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Osmanlı'da Halkla İlişkiler Öz   PDF
Metin KAZANCI
 
Cilt 3, Sayı 3 (2004): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ OSMANLI'DA RESMİ ULUSÇULUK VE DİL POLİTİKASI Öz   PDF
Cevat ÖZYTURT
 
Cilt 4, Sayı 2 (2006): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Otomobil Reklamlarında Yerleşik Toplumsal Cinsiyet Kalıpları: Türkiye'de Yayınlanan Televizyon Reklamları Üzerine Bir Çalışma Öz   PDF
N.Aysun YÜKSEL
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): Selçuk İletişim ÖZEL KURULUŞLARIN HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMI: ARÇELİK VE BOSCH MARKALARININ KURUMSAL FACEBOOK VE TWİTTER HESAPLARININ KULLANIMI ÜZERİNE ÇALIŞMA Öz   PDF
İsmail KOCABAŞ
 
Cilt 3, Sayı 2 (2004): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ ÖZEL TELEVİZYON KANALLARININ TÜRK HABERCİLİĞİNE ETKİSİ* Öz   PDF
Şerife ÖZTÜRK
 
Cilt 3, Sayı 2 (2004): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ ÖZEL TELEVİZYONLARDA HABERİN SEÇİMİ VE YAPILANDIRILMASI (NTV, ATV VE SHOW TV ÖRNEĞİ) Öz   PDF
Mustafa ŞEKER
 
Cilt 1, Sayı 3 (2000): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ PARADİGMA ÇATIŞMASI VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI Öz   PDF
Abdullah Koçak
 
Cilt 5, Sayı 2 (2008): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Pazarlama İletişimi ve Basketbol Pazarlaması “Basketbol Seyircisi Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Hüseyin ALTUNBAŞ
 
Cilt 4, Sayı 4 (2007): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Pazarlama İletişimi ve Şehir Pazarlaması “Şehirlerin Markalaşması” Öz   PDF
Hüseyin ALTINBAŞ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2007): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Pazarlama İletişimi “Gayrı–Resmi” Silahı: Tuzak Pazarlama ve Uygulanan Stratejiler Öz   PDF
Göksel ŞİMŞEK
 
Cilt 1, Sayı 4 (2001): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE GLOBAL PAZARLAMA STARATEJİSİ Öz   PDF
Filiz Otay
 
Cilt 1, Sayı 3 (2000): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ PERFORMANS ALANLARINA GÖRE HALKLA İLİŞKİLER AMAÇLARI: BİLGİLENDİRME İLE İLGİLİ AMAÇLARIN DİĞER AMAÇLARA ETKİSİ Öz   PDF
Hanife GÜZ
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ PIERRE BOURDIEU VE TELEVİZYON ALANI: TÜRKİYE'DEKİ ANAAKIM TELEVİZYON HABERCİLİĞİNDE BİR SAHA ARAŞTIRMASI Öz   PDF
Deniz TANSEL İLİC
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): SELÇUK İLETİŞİM POLİTİK DRAMA DİZİLERİNDE ÖZGÜR İRADE, DETERMİNİZM VE İKTİDAR: “ROMA” TELEVİZYON DİZİSİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Devrim Özkan
 
Cilt 3, Sayı 3 (2004): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ POPÜLER MÜZİK VE İDEOLOJİ OLGUSUNA İKİ FARKLI YAKLAŞIM Öz   PDF
M.Bilal ARIK
 
Cilt 3, Sayı 2 (2004): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ POPÜLER KÜLTÜR ÇALIŞMALARI IŞIĞINDA POP ART Öz   PDF
Ayşegül GÜÇHAN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2006): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Postmodern Dönem Fotoğraf Sanatında Kendine Mal Etme: Sherman, Morimura, Ungun Öz   PDF
Zühal ÖZEL
 
Cilt 9, Sayı 1 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ POSTMODERN KİMLİKLERİN KURULUMU Öz   PDF
Süleyman GÜVEN
 
Cilt 6, Sayı 3 (2010): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Predicting the Image of Turkey and the Prime Minister Erdoğan Through Content Analysis of National News Media Coverage of Davos Incident Öz   PDF
Elif ENGİN, Güler ŞENER
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ PROJE YÖNETİMİNDE PAYDAŞ İLİŞKİLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ Öz   PDF
Murat ÜNAL, Zeliha Silleli ÜNAL
 
Cilt 2, Sayı 4 (2003): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ PROPAGANDA VE TOPLUMSAL KONTROL Öz   PDF
Nejdet Atabek
 
Cilt 4, Sayı 3 (2006): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Psikoakustik ve Film Sesinde Algısallık Öz   PDF
Reha Recep ERGÜL
 
Cilt 4, Sayı 1 (2005): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Radyo Televizyon Yayıncılığında Küreselleşme ve Ulusal Yayıncılık Üzerindeki Etkileri Öz   PDF
Ayhan Oğuz ÜNLÜLER
 
Cilt 5, Sayı 3 (2008): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Radyo ve Televizyonda Röportajın Sistematiği Öz   PDF
Metin KASIM
 
Cilt 7, Sayı 2 (2012): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ RADYO VE TELEVİZYONLARDAKİ SAĞLIK KONULU YAYINLARA YÖNELİK RTÜK'E YÖNELTİLEN BİLDİRİMLER ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI* Öz   PDF
Erkan YÜKSEL, Pelin ÖĞÜT, Asuman KAYA
 
Cilt 5, Sayı 4 (2009): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Raymond Williams'ın Televizyon Teorisi Öz   PDF
Rıdvan ŞENTÜRK
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): SELÇUK İLETİŞİM REKLAM BASIN İLANLARININ SAYFA TASARIMI TÜRLERİ VE BİLEŞENLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: 1959-2013 YILLARI ARASINA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ Öz   PDF
Tanzer Ercanpolat, Hasan Kemal Suher, Yeşim Ulusu
 
Cilt 2, Sayı 4 (2003): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ REKLAM SPOTLARININ GRUPLANDIRILMASI VE UYGULANAN STRATEJİLER, TEORİK VE PRATİK ÇALIŞMA Öz   PDF
Hüseyin Altunbaş
 
Cilt 1, Sayı 4 (2001): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ REKLAM STRATEJİSİ VE REKLAM STRATEJİSİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR Öz   PDF
Hanife GÜZ
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): SELÇUK İLETİŞİM REKLAMCILIK ÇALIŞMALARINDA MEDYA ETNOGRAFİSİNİN ÖNEMİ: ÇOK ALANLI ETNOGRAFİLER Öz   PDF
Yeşim Kaptan
 
Cilt 1, Sayı 2 (2000): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ REKLAMIN İKİ YÜZÜNÜN PSİKOLOJİK, EKONOMİK VE TOPLUMSAL ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Hanife GÜZ
 
Cilt 8, Sayı 1 (2013): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ REKLAMLARDA GENÇLİK KİMLİĞİNİN KURGULANMASI: “GENÇ TURKCELL” ÖRNEĞİ Öz   PDF
Alpaslan NAS
 
Cilt 4, Sayı 4 (2007): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Reklamlarda Toplumsal Cinsiyet Kavramı: 1960-1990 Yılları Arası Milliyet Gazetesi Reklamlarına Yönelik Bir İçerik Analizi Öz   PDF
R.Ayhan YILMAZ
 
Cilt 8, Sayı 2 (2014): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ REKLMIN ÇOCUKÇA ANLAMLANDIRILMASI Öz   PDF
Aşina GÜLERARSLAN
 
Cilt 8, Sayı 3 (2014): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ ROL MODELLERİ VE TOPLUMSAL DEĞERLER AÇISINDAN “UÇAKLAR” ADLI ANİMASYON FİLMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Pınar Özgökbel Bilis
 
Cilt 8, Sayı 3 (2014): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME DURUMU: İÇ İLETİŞİM BAĞLAMLI BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Ayhan Uludağ, Şule Karadağ, Veysel Çakmak
 
Cilt 7, Sayı 1 (2011): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SAĞLIK HABERLERİNDE “MUCİZE TEDAVİ”LER Öz
Asuman KAYA, Erkan YÜKSEL, Pelin ÖĞÜT
 
Cilt 6, Sayı 3 (2010): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Sağlık İletişimi: Yaşlıların Televizyonda Yayınlanan Sağlık Programlarını İzleme Motivasyonları Öz   PDF
Abdullah KOÇAK, Yasin BULDUKLU
 
Cilt 8, Sayı 2 (2014): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SAĞLIK KURULUŞLARINDA PAZARLAMA: SAĞLIK PAZARLAMA KARMASI UNSURLARININ HASTA/MÜŞTERİ AÇISINDAN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Süleyman KARAÇOR, Abdullah ARKAN
 
Toplam 603 ögeden 351 - 400 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


İndekslendiği Kaynaklar: