Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 2 (2002): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İNTERAKTİF BİR PAZARLAMA YAKLAŞIMI: SAĞLIK İLETİŞİMİ VE FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Y. Ece ÇÖKLÜ
 
Cilt 6, Sayı 2 (2010): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Sakarya Savaşı'nda Anadolu'da Yeni Gün Öz   PDF
Hakan AYDIN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2006): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Sanal Alemin Yerel Aktörleri: Konya Yerel Basını Üzerine Bir Analiz Öz   PDF
Onur BEKİROĞLU, Enes BAL
 
Cilt 4, Sayı 3 (2006): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Sanal Karakterlerin Sinemadaki Gelişim Süreci Öz   PDF
Sebahattin ÇALIŞKAN
 
Cilt 2, Sayı 4 (2003): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SANATTA YANSITMA, YANILSAMA , BİLGİSAYAR GÖRÜNTÜSÜ VE POSTMODERNİZM Öz   PDF
Hikmet Sofuoğlu
 
Cilt 4, Sayı 2 (2006): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Sayfa Düzeni Ekollerinin Estetik ve İçeriğe Etkileri – Hürriyet, Star ve Zaman Gazeteleri Örneği Öz   PDF
Mustafa ŞEKER
 
Cilt 6, Sayı 3 (2010): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Sayfa Tasarımı ve Kurumsal Kimlik Oluşturma: Türkiye'deki Ulusal Gazetelerin Birinci Sayfaları Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Filiz TİRYAKİOĞLU, Dilek TOP
 
Cilt 6, Sayı 1 (2009): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Sayısal Çağda Sayısal Radyo Yayıncılığı: Sayısal Ses Yayın (DAB) Teknolojisi ve Türkiye'deki Yansıması Öz   PDF
E.Özlem ATAMAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (1999): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SEBILURREŞADTN CUMHURİYET VE YENİLİKLERE BAKIŞI Öz   PDF
Caner Arabacı
 
Cilt 7, Sayı 2 (2012): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SEÇİM KAMPANYALARINDA YÜZ-YÜZE İLETİŞİM TEKNİĞİ OLARAK CANVASSİNG: 2011 SEÇİM KAMPANYALARI BAĞLAMINDA GÜMÜŞHANE ARAŞTIRMASI Öz   PDF
Hasan GÜLLÜPUNAR
 
Cilt 6, Sayı 2 (2010): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Seçmen Tercihinde Aday İmajının Rolü: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Öncesinde Konya Seçmeni Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Kadir CANÖZ
 
Cilt 2, Sayı 4 (2003): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SEÇMENİN KARAR SÜRECİNDE İLETİŞİM ARAÇ VE YÖNTEMLERİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Ahmet Kalender
 
Cilt 4, Sayı 1 (2005): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Seçmenin Zihnindeki Aday İmajını Belirleyen Etkenler: 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri Alan Araştırması Öz   PDF
Zülfikar DAMLAPINAR, Şükrü BALCI
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): SELÇUK İLETİŞİM Selçuk İletişim 2016 Tam Metin Öz   PDF
Selçuk İletişim Temmuz 2016 Tam Metin
 
Cilt 9, Sayı 4 (2017): SELÇUK İLETİŞİM SELÇUK İLETİŞİM OCAK 2017 TAM METİN Öz   PDF
Selçuk İletişim Ocak 2017 Tam Metin
 
Cilt 5, Sayı 2 (2008): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Sembolik/Retoriksel Bir Eylem Olarak Dil'in Anlam İnşasındaki Aracılık İşlevi Öz   PDF
Murat Sadullah ÇEBİ
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SENDİKALARDA YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM FAALİYETLERİNE ETKİSİ Öz   PDF
Nuray Yılmaz SERT
 
Cilt 9, Sayı 1 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ ŞEYTANIN AVUKATI'NDAN BAŞKANIN ADAMLARI'NA: ASİMETRİK İLETİŞİM VE SPİN DÖNGÜSÜNDE GERÇEKLİK ÜRETİMİ Öz   PDF
Fuat USTAKARA, Mustafa AYDEMİR
 
Cilt 5, Sayı 1 (2007): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Simge Kavramı ve Bir Film Çözümlemesi: Karşılaşma Öz   PDF
Canan ULUYAĞCI
 
Cilt 4, Sayı 4 (2007): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Sinema Öldürüyor Televizyon Diriltiyor: Türk Sinemasının ve TV Dizilerinin Ağalık Sistemini ve Ağayı Tanımlama Biçimi Öz   PDF
Meral ERARSLAN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2007): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Sinema ve Televizyonda Teknolojinin Önemi Öz   PDF
Şükrü KÜNÜÇEN
 
Cilt 6, Sayı 4 (2011): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Sinemada 'Dünyayı Kurtarmak': Türk Sinemasında Dünyayı Kurtaran Adam ve Oğlu Öz   PDF
Meral SERARSLAN, Özlem ÖZGÜR
 
Cilt 7, Sayı 4 (2013): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SİNEMADA ANLAM YARATAN BİR ÖĞE OLARAK IŞIK TASARIMI VE ÖRNEK ÇÖZÜMLEMELER Öz   PDF
Mustafa SÖZEN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2006): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Sinemada Anlamın Oluşma Sürecine Bir Örnek: Nerdesin Firuze Öz   PDF
Canan ULUYAĞCI
 
Cilt 6, Sayı 3 (2010): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Sinemada Ulusal Kimliğin Pekiştiricisi Olarak Kadınlar Öz   PDF
Sabah Derya YÜKSEL
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): Selçuk İletişim SIRADAN OBJELERİ YENİDEN YORUMLAMAK: CHEMA MADOZ FOTOĞRAFLARININ ELEŞTİREL PERSPEKTİFTEN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ Öz   PDF
Alahattin KANLIOĞLU, Murat AYTAŞ
 
Cilt 2, Sayı 2 (2002): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDE İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLERİN YERİ VE ROLÜ: TOBB ÖRNEĞİ Öz   PDF
Gülcan Işık
 
Cilt 2, Sayı 3 (2002): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SİYASAL DAVRANIŞ VE KAMUOYU Öz   PDF
Abdullah Koçak
 
Cilt 6, Sayı 3 (2010): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Siyasal Halkla İlişkiler Sürecinde Hesabı Verilebilirlik Öz   PDF
Zübeyde SÜLLÜ
 
Cilt 8, Sayı 3 (2014): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SİYASAL İLETİŞİM DE VİRAL PAZARLAMANIN YERİ VE ÖNEMİ Öz   PDF
Makbule Evrim Gülsünler
 
Cilt 5, Sayı 1 (2007): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Siyasal İletişim Tekniği Olarak Canvassing ve Seçmen Davranışı Üzerindeki Etkileri Öz   PDF
Ahmet KALENDER
 
Cilt 1, Sayı 2 (2000): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SİYASAL İLETİŞİM VE BASIN: 1995 VE 1999 SEÇİMLERİ'NDE ÇİLLER HABERLERİ Öz   PDF
Ömer ÖZER
 
Cilt 7, Sayı 2 (2012): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SİYASAL İLETİŞİMDE MÜZİK KULLANIMI: 2011 GENEL SEÇİM ŞARKILARININ SEÇMENE ETKİSİ Öz   PDF
Nural İmik TANYILDIZI
 
Cilt 3, Sayı 1 (2003): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SİYASAL MARKA KONUMLANDIRMA VE SİYASAL MESAJ STRATEJİLERİ İLİŞKİSİ: 1991-1995-1999 SEÇİMLERİ TÜRKİYE SİYASAL REKLAM MESAJ TÜRLERİ ANALİZİ Öz   PDF
Ferruh Uztuğ
 
Cilt 4, Sayı 4 (2007): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Siyasal Reklam Filmlerinde 'Öteki'nin İnşası Öz   PDF
Murat Sadullah ÇEBİ
 
Cilt 2, Sayı 4 (2003): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SİYASAL SİSTEMLER VE HALKLA İLİŞKİLER Öz   PDF
Nurullah Terkan
 
Cilt 2, Sayı 4 (2003): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SİYASİ İLETİŞİM - KURAMSAL BİR ÇALIŞMA Öz   PDF
Hasret Aktaş
 
Cilt 6, Sayı 2 (2010): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Siyasi Partilerin Kadına İlişkin Söylem ve Politikaları (AKP ve CHP Örneği) Öz   PDF
Banu TERKAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (1999): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SİYASİ REJİMLER VE KAMUOYU Öz   PDF
Cengiz Anık
 
Cilt 5, Sayı 4 (2009): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SMS Reklamlarına Yönelik Tüketici Tutumları Öz   PDF
N.Bilge İSPİR, H.Kemal SUHER
 
Cilt 7, Sayı 2 (2012): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SOSYAL AĞ SİTESİ KULLANICILARININ MOTİVASYONLARI: FACEBOOK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Özgür KÖSEOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 3 (2002): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SOSYAL BİR DEĞER OLARAK TÜKETİM Öz   PDF
Enderhan KARAKOÇ
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): Selçuk İletişim SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE AİLE İLETİŞİMİ: ÇANAKKALE'DE LİSE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Ümit DEMİR
 
Cilt 7, Sayı 3 (2012): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SOSYAL MEDYADA 2011 GENEL SEÇİMLERİ: NİCEL –NİTEL ARAYÜZEY İNCELEMESİ Öz   PDF
Günseli BAYRAKTUTAN, Mutlu BİNARK, Tuğrul ÇOMU, Burak DOĞU, Gözde İSLAMOĞLU, Aslı Telli AYDEMİR
 
Cilt 9, Sayı 1 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SOSYAL MEDYADA ETİK SORUNLAR Öz   PDF
Şerife ÖZTÜRK
 
Cilt 3, Sayı 3 (2004): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SOSYAL PSİKOLOJİK AÇIDAN STEREOTİP KAVRAMININ DİL VE METİN ANALİZİNDE KULLANIMI Öz   PDF
Dilek İMANÇER
 
Cilt 8, Sayı 1 (2013): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SOSYAL SORUMLULUK: KAMU VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL SORUMLULUĞA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ VE ALGILARININ ÖLÇÜLMESİ Öz   PDF
Huriye TOKER, Merba TAT
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): SELÇUK İLETİŞİM SOSYAL YARDIMLARIN YOKSULLARIN SİYASAL TERCİHİNE ETKİSİ: KENT YOKSULLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Adem Doğan
 
Cilt 3, Sayı 3 (2004): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ SOSYOLOJİK AÇIDAN ANADOLUCULUK Öz   PDF
Köksal ALVER
 
Cilt 6, Sayı 2 (2010): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ Sovyetler Birliği Dönemi ve Sonrasında Azerbaycan'da Haber Ajansları Öz   PDF
Vefalı ENSEROY
 
Toplam 603 ögeden 401 - 450 arası << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


İndekslendiği Kaynaklar: